Institutional Repository

Gestalt play therapy with children receiving remedial intervention

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grobler, Hermanus Bosman en
dc.contributor.author Wren, Bridget Paula en
dc.date.accessioned 2009-08-25T10:49:30Z
dc.date.available 2009-08-25T10:49:30Z
dc.date.issued 2009-08-25T10:49:30Z
dc.date.submitted 2006-06-30 en
dc.identifier.citation Wren, Bridget Paula (2009) Gestalt play therapy with children receiving remedial intervention, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/1090> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/1090
dc.description.abstract Traditional remedial intervention programmes address academic and perceptual deficits but not emotional needs. Existing literature suggests that most children with learning disabilities have concomitant emotional, behavioural and social difficulties; however an apparent lack of consensus regarding the types of emotional and behavioural difficulties faced by these children exists especially amongst teachers, parents and professionals in the field of learning disabilities. The aim of this study was to discover which emotions might emerge during Gestalt play therapy sessions with children receiving remedial intervention. Three respondents from three different remedial programmes participated in the study. Data was gathered from the therapeutic sessions as well as from unstructured interviews with parents, teachers and professionals in the field of learning disabilities. Recommendations are made as to how Gestalt play therapy could be implemented as an additional support for children receiving remedial intervention. en
dc.description.abstract Tradisionele remediërings-programme spreek slegs akademiese en perseptuele tekortkominge aan en nie emosionele behoeftes nie. Bestaande literatuur dui daarop dat die meeste kinders met leerprobleme gepaardgaande emosionele, gedrags- en sosiale probleme ervaar. Daar is egter 'n gebrek aan konsensus tussen onderwysers, ouers en professionele persone op die gebied van leerprobleme, oor die tipe emosionele en gedragsprobleme waarmee hierdie leerders te kampe het. Die doel van hierdie studie was om vas te stel watter emosies tevoorskyn mag kom, tydens Gestalt-speel-terapie-sessies met leerders wat remediëringsonderrig ontvang. Drie respondente van drie verskillende remediërende programme het aan die studie deelgeneem. Data is ingesamel van terapeutiese sessies, sowel as van ongestruktureerde onderhoude met ouers, onderwysers en professionele persone in die veld van leerprobleme. Die bevindings van die studie blyk in ooreenstemming te wees met bestaande literatuur, naamlik dat kinders met leerprobleme bykomende emosionele en sosiale probleme ondervind. Aanbevelings is gemaak oor hoe Gestalt spelterapie geïmplementeer kan word as 'n addisionele ondersteuning vir kinders wat remediërende intervensie ontvang.
dc.format.extent 1 online resource (v, 101 leaves)
dc.language.iso en en
dc.subject Bewustheid en
dc.subject Veldteorie en
dc.subject Gestaltspelterapie en
dc.subject Leerprobleme en
dc.subject Awareness en
dc.subject Remediërende intervensie en
dc.subject Field theory en
dc.subject Gestalt play therapy en
dc.subject Learning disabilities en
dc.subject Remedial intervention en
dc.subject.ddc 618.9285889065153
dc.subject.lcsh Gestalt therapy
dc.subject.lcsh Play therapy
dc.subject.lcsh Learning disabled children -- Psychology
dc.subject.lcsh Learning disabilities -- Psychological aspects
dc.title Gestalt play therapy with children receiving remedial intervention en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Social Work en
dc.description.degree M. Diac. (Play Therapy) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics