Institutional Repository

Analogue drawing based on gestalt theory as coping skill for a self-injuring adolescent girl: a case study

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jacobs, S. (Dr.)
dc.contributor.author Page, Mariana
dc.date.accessioned 2011-09-15T08:28:31Z
dc.date.available 2011-09-15T08:28:31Z
dc.date.issued 2010-11
dc.identifier.citation Page, Mariana (2010) Analogue drawing based on gestalt theory as coping skill for a self-injuring adolescent girl: a case study, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/4763> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/4763
dc.description.abstract This research intended to explore and describe a self-injuring adolescent girl‘s experiences of using graphic symbolic analogue drawings as an alternative coping skill for emotional expression and a creative adjustment with regard to her problems. This study investigated concepts/themes from literature, regarding the phenomenon of self-injuring in adolescents; and explored theoretical aspects of the use of art/analogue drawing as part of a Gestalt therapeutic process. Data was collected by means of semi-structured interviews before and after the therapeutic drawing interventions, by observation and feedback from the participant. Data was analysed and interpreted against the background of the participant‘s problems, focusing on themes described in literature and experiential moments of awareness/reframing. Conclusions and recommendations are made; indicating shortcomings as well. This research may contribute to the knowledge base with regard to drawing techniques as alternative therapeutic intervention and also the value thereof for finding of immediate emotional release for patients. en
dc.description.abstract Hierdie navorsing het beoog om ‗n selfbeserende adolessente meisie se ervaring van die gebruik van grafiese, simboliese analogiese-tekeninge as hanteringsvaardigheid vir uitdrukking van emosionele probleme en alternatiewe kreatiewe aanpassingstegniek te ondersoek en te beskryf. Die studie het konsepte/temas oor die fenomeen van selfbeserende gedrag by adolessente in die literatuur; asook teoretiese aspekte in die gebruik van kuns/analogiese-tekeninge as deel van ‗n Gestaltterapeutiese proses ondersoek. Data is versamel by wyse van semi-gestruktureerde onderhoude voor en na die tekenintervensies, deur observasies en ook terugvoer vanaf die deelnemer. Data is geanaliseer en geïnterpreteer teen die agtergrond van die deelnemer se persoonlike probleme met die fokus op temas in die literatuur en momente van eksperiële bewuswording en herformulering. Gevolgtrekkinge en aanbevelings is gemaak; insluitend tekortkominge in die studie. Die navorsing mag bydra tot die bestaande kennisbasis met betrekking tot teken-tegnieke as alternatiewe intervensies en ook die waarde daarvan vir onmiddellike emosionele verligting vir pasiënte.
dc.format.extent 1 online resource (244 leaves)
dc.language.iso en en
dc.subject Analog/symbolic drawing en
dc.subject Self-injuring en
dc.subject Adolescent girl en
dc.subject Art therapy en
dc.subject Coping skill en
dc.subject Gestalt theory en
dc.subject Reframing en
dc.subject Right brain hemisphere activities en
dc.subject Self-awareness en
dc.subject Analogiese/simboliese tekeninge en
dc.subject Adolessente meisie en
dc.subject Hanteringsvaardigheid en
dc.subject Gestalt-teorie en
dc.subject Herformulering en
dc.subject Kunsterapie en
dc.subject Selfbesering en
dc.subject Selfbewussyn en
dc.subject Regterbrein aktiwiteite en
dc.subject.ddc 616.891656
dc.subject.lcsh Self-mutilation in adolescence--Treatment
dc.subject.lcsh Art therapy for youth
dc.subject.lcsh Gestalt therapy
dc.title Analogue drawing based on gestalt theory as coping skill for a self-injuring adolescent girl: a case study en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Social Science
dc.description.degree M. Diac. (Play Therapy)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics