Institutional Repository

Aspekte van deursoeking en beslaglegging in Suid Afrikaanse openbare skole : n Vergelykende studie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bekker, P.M. (Prof.)
dc.contributor.author Van Rensburg, Angelique Gene Janse
dc.date.accessioned 2011-01-17T07:30:11Z
dc.date.available 2011-01-17T07:30:11Z
dc.date.issued 2010-06
dc.identifier.citation Van Rensburg, Angelique Gene Janse (2010) Aspekte van deursoeking en beslaglegging in Suid Afrikaanse openbare skole : n Vergelykende studie, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/3921> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/3921
dc.description Afrikaans text
dc.description.abstract The Canadian and South African legal systems established equivalent constitutional values and principles pertaining to searches conducted with or without a valid search warrant. It creates the basis for a comparative study on this particular aspect. The Supreme Court of Canada held in R v A. M 2008 S.C.C 19 random sniffer dog searches conducted without neither a reasonable suspicion nor any legislative authority on learners enrolled in public schools, is unconstitutional due to its infringement of a learner's reasonable expectation to privacy, as protected in section 8 of the Canadian Charter of rights and Freedoms. South African learners are randomly search by law enforcement officers by using sniffer dogs for purposes of detecting the possession of illegal drugs in instances without neither a reasonable suspicion nor statutory authority. The search is subsequently conducted in terms of the common law. The common law is not regarded as law of general application to limit a fundamental right in terms of the limitation clause. By taking into consideration the ratio in R v A. M (supra) the conclusion is subsequently that random sniffer dog searches conducted on learners in South African public schools, without neither a reasonable suspicion nor statutory authority, is unconstitutional which infringes section 14 of the Constitution of South Africa of 1996. en
dc.description.abstract Die basis vir hierdie studie is ontleen aan die ooreenstemmende vereistes en beginsels in die Kanadese en Suid Afrikaanse reg ten aansien van deursoekings met of sonder 'n wettige lasbrief uitgevoer. In die Kanadese beslissing van R v A.M 2008 SCC 19 is die grondwetlikheid van ewekansige deursoekings met behuip van snuffelhonde op leerders sonder statutere magtiging uitgevoer, deur die Supreme Court of Canada as ongrondwetlik bevind aangesien 'n leerder wel oor 'n redelike verwagting op privaatheid beskik. Indien leerders sonder 'n redelike vermoede en statutere magtiging met behuip van snuffelhonde deursoek word, geskied dit ingevolge die gemenereg en dit word nie beskou as 'n algemeen geldende reg om 'n fundamentele reg kragtens die beperkingsklousule te beperk nie. Met inagneming van die ratio in R v A.M (supra) kan daar dus tot die gevolgtrekking gekom word dat ewekansige deursoekings met behulp van snuffelhonde op Suid Afrikanse leerders in die afwesigheid van 'n redelike vermoede asook sonder statutere magtiging uitgevoer, tans ongrondwetlike optrede daarstel wat op artikel 14 van die Grondwet van 1996 inbreuk maak.
dc.format.extent 1 online resource ([xii], 259, [52] leaves)
dc.language.iso other en
dc.subject Reasonable suspicion en
dc.subject Statutory requirements - valid search warrant en
dc.subject Learners' right to privacy en
dc.subject Unconstitutionality en
dc.subject South Africa and Canada en
dc.subject Questionnaire en
dc.subject Sniffer dog search
dc.subject Random searches in RSA public schools
dc.subject Learners' reasonable expectation of privacy
dc.subject "Delegated person" - Section 8A of the South African Schools Act no 84 of 1996 (as amended)
dc.subject Data collection analysis
dc.subject Random sniffer dog searches
dc.subject Comparative study
dc.subject.ddc 344.79068
dc.subject.lcsh Students -- Legal status, laws, etc. -- South Africa
dc.subject.lcsh Students -- Legal status, laws, etc. -- Canada
dc.subject.lcsh Public schools -- South Africa
dc.subject.lcsh Public schools -- Canada
dc.subject.lcsh Searches and seizures -- South Africa
dc.subject.lcsh Searches and seizures -- Canada
dc.subject.lcsh Privacy, Right of -- South Africa
dc.subject.lcsh Civil rights -- South Africa
dc.subject.lcsh Students -- Drug use -- South Africa
dc.subject.lcsh Educational law and legislation -- South Africa
dc.title Aspekte van deursoeking en beslaglegging in Suid Afrikaanse openbare skole : n Vergelykende studie en
dc.type Thesis en
dc.description.department Law (College)
dc.description.degree LL.M.


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics