Institutional Repository

Kriminologiese ontleding van die gebruik van forensiese kuns in die ondersteuning van slagoffers van geweldsmisdade in die Pretoria-area, Suid-Afrika

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prinsloo, J.H. (Prof.)
dc.contributor.author Visser, Henrico Pieter
dc.date.accessioned 2010-11-10T07:35:14Z
dc.date.available 2010-11-10T07:35:14Z
dc.date.issued 2010-02
dc.identifier.citation Visser, Henrico Pieter (2010) Kriminologiese ontleding van die gebruik van forensiese kuns in die ondersteuning van slagoffers van geweldsmisdade in die Pretoria-area, Suid-Afrika, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/3782> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/3782
dc.description Summaries in English and Afrikaans
dc.description.abstract This research explores the potential value for the application of the visual expressionistic arts, as well as the application of forensic art for the emancipation of victims of violent crime. Qualitative research methods are used in order to make certain assumptions and recommendations for the application of the forensic arts in the emancipation of traumatized victims. The research is based on the view that human behaviour is influenced by different internal and external contextual influences. The theoretical basis for the research is further supported by the grounding principals of the psycho-analytic, symbolic interactionistic and the phenomenological theoretical approaches. The potential for the application of the forensic arts during crisis intervention and trauma counselling as a therapeutic technique and a communication medium are investigated. The potential forensic value of the victims’ art for the criminal justice system is also explored during the research. en
dc.description.abstract Die navorsing ondersoek die potensiele waarde vir die aanwending van die tradisionele visuele beeldende kunste asook die aanwending van die forensiese kunste vir die emansipasie van slagoffers van geweldsmisdaad. Kwalitatiewe navorsingsmetodes word tydens die navorsing gebruik ten einde sekere afleidings en aanbevelings te maak aangaande die aanwending van die forensiese kuns vir die emansipasie van getraumatiseerde misdaadslagoffers. Die navorsing word teoreties gebaseer op die beskouing van die mens wie se gedrag beinvloed word deur verskillende interne en eksterne kontekstuele invloede. Die teoretiese basis vir die navorsing word verder ondersteun deur die grondbeginsels van die psigo-analise, simboliese interaksionisme en die fenomenologiese teoretiese benaderings. Die potensiaal vir die aanwending van forensiese kuns as 'n terapeutiese tegniek en kommunikasiemedium tydens krisisingryping en berading word ondersoek. Die potensiele forensiese waarde van misdaadslagoffers se kuns in die regsplegingstelsel word ook in die navorsing ondersoek.
dc.format.extent 1 online resource (265 leaves : ill.)
dc.language.iso other en
dc.subject Communication en
dc.subject Crisis intervener en
dc.subject Crisis intervention en
dc.subject Forensic art en
dc.subject Phenomenology en
dc.subject Psycho-analysis en
dc.subject Symbolic interactionism en
dc.subject Victim assistance en
dc.subject Victimization en
dc.subject Visual art en
dc.subject Beeldende kuns
dc.subject Berading
dc.subject Fenomenologie
dc.subject Forensiese kuns
dc.subject Kommunikasie
dc.subject Krisis
dc.subject Krisisingryping
dc.subject Krisisingryper
dc.subject Psigo-analise
dc.subject Simboliese-interaksionisme
dc.subject Slagoffer
dc.subject Slagofferbemagtiging
dc.subject Trauma
dc.subject Viktimisering
dc.subject.ddc 362.880968227
dc.subject.lcsh Victims of crimes -- Counseling -- South Africa -- Pretoria
dc.subject.lcsh Victims of crimes -- Services for -- South Africa -- Pretoria
dc.subject.lcsh Forensic sciences -- South Africa -- Pretoria
dc.subject.lcsh Art therapy -- South Africa -- Pretoria
dc.title Kriminologiese ontleding van die gebruik van forensiese kuns in die ondersteuning van slagoffers van geweldsmisdade in die Pretoria-area, Suid-Afrika en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Criminology and Security Science
dc.description.degree M.A. (Criminology)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics