Institutional Repository

Tuberculosis awareness created through Facebook: a case study approach of TB Proof South Africa’s Facebook page

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moola, Sabihah
dc.contributor.advisor Tyali, S.
dc.contributor.author Asongu, Ndemaze
dc.date.accessioned 2018-11-29T09:36:14Z
dc.date.available 2018-11-29T09:36:14Z
dc.date.issued 2018-07
dc.identifier.citation Asongu, Ndemaze (2018) Tuberculosis awareness created through Facebook: a case study approach of TB Proof South Africa’s Facebook page, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/25093>
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/25093
dc.description Text in English with Abstracts in English and Afrikaans en
dc.description.abstract Health promotion is an educational tool that can be used to educate and create awareness of health issues through various media forms. The purpose of this study was to explore the use of TB Proof South Africa‘s Facebook page in creating TB awareness. The literature on TB, social media, health promotional campaigns and health promotional models was reviewed to contextualise this study. A qualitative case study approach was used to collect data from TB Proof South Africa‘s Facebook page. Data was collected using three data collection methods; namely, online ethnographic observation, textual analysis and visual analysis. The findings indicate that TB Proof South Africa‘s Facebook page creates awareness of TB. Results from this study also suggested collaboration between South African healthcare professionals and traditional health practitioners in the fight against tuberculosis. The study advocates the need for comparative studies to explore the use of other health-related Facebook pages. en
dc.description.abstract Gesondheidsbevordering is ʼn opvoedkundige werktuig wat gebruik kan word om op te voed en bewustheid van gesondheidskwessies deur middel van verskeie mediavorme te skep. Die doel van hierdie studie was om die gebruik van TB Proof South Africa se Facebook-blad in die skepping van TB-bewustheid te verken. Leesstof oor TB, sosiale media, gesondheidsbevorderingsveldtogte en gesondheidsbevorderingsmodelle is beoordeel om hierdie studie te kontekstualiseer. ‘n Kwalitatiewe gevallestudiebenadering is gebruik om data van TB Proof South Africa se Facebook-blad in te samel. Data is ingesamel deur gebruikmaking van drie data-insamelingsmetodes, naamlik aanlyn etnografiese waarneming, teksontleding en visuele ontleding. Die bevindings dui daarop dat TB Proof South Africa se Facebook-blad bewustheid van TB skep. Resultate van hierdie studie beveel ook samewerking tussen Suid-Afrikaanse gesondheidsorgberoepslui en tradisionele gesondheidspraktisyns in die stryd teen tuberkulose aan. Die studie bepleit die behoefte aan vergelykende studies om die gebruik van ander gesondheidsverwante Facebook-blaaie te verken. af
dc.format.extent 1 online resource (xiii, 196 leaves) : illustrations (some color), color portraits
dc.language.iso en en
dc.subject Tuberculosis (TB) en
dc.subject Awareness en
dc.subject Health promotion en
dc.subject Health communication en
dc.subject Health promotion campaigns en
dc.subject Social media en
dc.subject Facebook en
dc.subject TB Proof South Africa en
dc.subject Healthcare en
dc.subject South Africa en
dc.subject Case study en
dc.subject Tuberkulose (TB) af
dc.subject Bewustheid af
dc.subject Gesondheidsbevordering af
dc.subject Gesondheidskommunikasie af
dc.subject Gesondheidsbevorderingsveldtogte af
dc.subject Sosiale media af
dc.subject Gesondheidsorg af
dc.subject Suid-Afrika af
dc.subject Gevallestudie af
dc.subject.ddc 362.19699500968
dc.subject.lcsh Tuberculosis -- South Africa -- Prevention -- Case studies
dc.subject.lcsh Tuberculosis -- Patients --- Rehabilitation -- South Africa -- Case studies
dc.subject.lcsh Health promotion -- Computer network resources -- Case studies
dc.subject.lcsh Facebook (Electronic resource) -- Influence -- Case studies
dc.title Tuberculosis awareness created through Facebook: a case study approach of TB Proof South Africa’s Facebook page en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Communication Science en
dc.description.degree M.A. (Communication)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics