Institutional Repository

'n Ondersoek na die gebruik van krygsgeskiedenis in die ontwikkeling van militere doktrine

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fourie, Deon François Schonland
dc.contributor.author Janssen, Bob Ronald
dc.date.accessioned 2015-06-01T09:20:51Z
dc.date.available 2015-06-01T09:20:51Z
dc.date.issued 2000-03
dc.identifier.citation Janssen, Bob Ronald (2000) 'n Ondersoek na die gebruik van krygsgeskiedenis in die ontwikkeling van militere doktrine, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/18666> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/18666
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Die twee boeke waarin J.J. Collyer die kampanjes in Duits Suidwes-Afrika (Namibie) en Duits Oos-Afrika (Tanzanie) beskryf, bevat enkele kennis stellings wat vandag nog bruikbaar is. Collyer verduidelik dat militere foute van die verlede histories deur die staf ontleed moet word om sodanige foute in die toekoms te vermy. Hy gaan egter verder en verduidelik dat die moontlikheid om toekomsti.ge optrede te verbeter nodig is om onnodige bloedvergieting te verhoed. Hierdie verhandeling het ten doel gehad om die laaste stelling van Collyer te ondersoek en te bepaal of dit wel in Suid-Afrika toegepas is. Die navorsingsprobleem van die verhandeling was om te bepaal ofKrygsgeskiedenis aangewend is om die militere doktrine in Suid-Afrika mee te verbeter. Die bevinding van die verhandeling was dat daar slegs in enkele gevalle deur die SuidAfrikaanse Nasionale Weermag (en sy voorgangers) wel van Krygsgeskiedenis gebruik gemaak was om doktrine mee te ontwikkel en dat baie meer gedoen behoort te word. en
dc.description.abstract The two books of 1.1. Collyer which discuss the campaigns in German South West Africa (Namibia) and German East Africa (Tanzania) contain knowledge propositions that are still valid today. Collyer explains that the military mistakes that were made in the past should be analysed especially by the staff today to prevent making the same mistakes in the future. He goes on to explain that future conduct should be improved in order to prevent unnecessary bloodshed. This dissertation's aim was to investigate Collyer's proposition and to determine whether this was applied in South Africa. The research problem of the dissertation was to determine whether Military History was utilised to improve South Africa's military doctrine. The finding of the dissertation was that the South African National Defence Force (and its predecessors) utilised Military History only in very few cases to develop doctrine and that much remains to be done.
dc.format.extent 1 online resource (251 leaves)
dc.language.iso Afrikaans en
dc.language.iso af
dc.subject Military doctrine en
dc.subject Defence doctrine en
dc.subject Military history of the Republic of South Africa en
dc.subject Warfare en
dc.subject Military lessons learnt en
dc.subject.ddc 355.033568
dc.subject.lcsh Military doctrine -- South Africa -- History
dc.subject.lcsh Military art and science -- South Africa -- History -- 20th century
dc.subject.lcsh Military history, Modern -- 20th century
dc.subject.lcsh Military historians
dc.subject.lcsh Collyer, J. J. (John Johnston),|d1870-1941 -- Contributions in military history
dc.subject.lcsh South Africa -- Military policy
dc.title 'n Ondersoek na die gebruik van krygsgeskiedenis in die ontwikkeling van militere doktrine en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Political Sciences en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics