Institutional Repository

Gemeentestrukture vir diens in 'n veranderde samelewing

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heyns, Louis, 1934-
dc.contributor.author Engelbrecht, Gerhardus Johannes en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:40Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:40Z
dc.date.issued 1996-11 en
dc.identifier.citation Engelbrecht, Gerhardus Johannes (1996) Gemeentestrukture vir diens in 'n veranderde samelewing, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/16748> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/16748
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Hoe kan die kerk, spesifiek ook die NG Kerk in Namibie, gestruktureer word om werklik relevant te wees in 'n samelewing waarin soveel veranderinge plaasvind? Eers word gekyk na die Praktiese Teologie as navorsing random die kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie; 'n definisie wat werk met 'n bepaalde verhouding tussen kerk en wereld. Daarna word die groot sosiale, staatkundige en godsdienstige veranderinge in die samelewing bespreek waarin die kerk hom bevind. As antwoord op die vraag: "watter kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie kan van die kerk 'n wesenlike faktor vir die evangelie in die wereld laat wees?", bespreek hoof stuk 3 dan die moontlikhede wat die model van die kerk as dienskneg inhou vir die kerk se invloed en rol in die samelewing. Die laaste hoofstuk wys veral op die belangrike rol van lidmate en kleingroepe in die strukturering van die kerk om so 'n dienskneg-kerk te wees. af
dc.description.abstract How can the church, particularly the Dutch Reformed Church in Namibia, be structured to be truly relevant in a society where so many changes occur? Chapter 1 concerns Practical Theology researching communicative acts in the service of the gospel; defining a specific relationship between the church and the outside world. This is followed in Chapter 2 by a discussion of the churches' role regarding the enormous social, political and religious changes in society. In reply to the question: "which actions of communication in service of the gospel can assist the church to be a substantial factor to promote the gospel in the world?", chapter 3 looks at the possibilities that the model of the church as servant has for the influence of the church in the society. The last chapter refers particularly to the important role of laity and small groups in the structuring of the church to serve the community. en
dc.format.extent 1 online resource (124 leaves) en
dc.language.iso af
dc.subject Church and society
dc.subject Secularism
dc.subject Servant church
dc.subject Church structures
dc.subject Service community
dc.subject Laity
dc.subject Small groups
dc.subject Pneumatology
dc.subject Church unity
dc.subject.ddc 262.0426881 en
dc.subject.lcsh Nederduitse Gereformeerde Kerk -- Namibia en
dc.subject.lcsh Church and the world en
dc.subject.lcsh Secularism -- Namibia en
dc.subject.lcsh Laity -- Namibia en
dc.subject.lcsh Christian union -- Namibia en
dc.subject.lcsh Church structures en
dc.title Gemeentestrukture vir diens in 'n veranderde samelewing en
dc.type Dissertation
dc.description.department Philosophy, Practical and Systematic Theology
dc.description.degree M. Th. (Practical Theology) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics