Institutional Repository

Impak van werksverlies op die huweliksverhouding

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nieuwoudt, Johannes Marthinus
dc.contributor.author Stoop, Therese Jeanette
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:18Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:18Z
dc.date.issued 1997-01 en
dc.identifier.citation Stoop, Therese Jeanette (1997) Impak van werksverlies op die huweliksverhouding, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/16127> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/16127
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Hoë werkloosheid het 'n permanente kenmerk van die moderne samelweing geword en daarom word daar huidiglik baie aandag geskenk aan die psigologiese impak van werkloosheid op die werklose persoon en sy gesin. Die teoretiese benadering van hierdie studie is dat werksverlies 'n stresvolle lewensgebeurtenis is waarvan die impak binne 'n sistemiese benadering bestudeer is. Die kwalitatiewe navorsingsmetode is gevolg. Die navorsingsresultate is verkry deur in-diepte onderhoude te voer met agt blanke getroude pare. Die resultate van die onderhoude is vergelyk met bestaande navorsing oor die impak van onwillekeurige werksverlies op die individu en sy gesin. Resultate dui daarop dat werksverlies 'n verpletterende ervaring is vir sommige pare terwyl dit in ander huwelikke lei tot groter intimiteit en persoonlike groei. Veranderlikes wat vir hierdie verskille verantwoordelik is, word geidentifiseer. Implikasies vir toekomstige navorsing word bespreek. af
dc.description.abstract High unemployment has become a permanent feature of modern-day society. As a result there has been an increased interest in the psychological impact of involuntary job loss on the individual and his family. The theoretical appraoch of this study is that job loss is a stressful life event which is studies within the subsystem of the family. The research design is the qualitative method that was executed by conducting depth interviews with eight white couples. The results of the interviews were compared with those of previous research relating to the impact of involuntary job loss on the individual and his family. Results show that job loss is a devastating experience for some couples while other couples experience it as a opportunity for personal growth and increased intimacy in the relationship. Factors that account for these differences are identified. Implications for future research are discussed. en
dc.format.extent 1 online resource (95 leaves) en
dc.language.iso af
dc.subject Job loss en
dc.subject Layoffs en
dc.subject Unemployment en
dc.subject Retrench en
dc.subject Retrenchment en
dc.subject Marriage en
dc.subject Marital relationship en
dc.subject Family en
dc.subject Life event en
dc.subject Life transition en
dc.subject.ddc 155.926
dc.subject.lcsh Life change events en
dc.subject.lcsh Families en
dc.subject.lcsh Unemployment en
dc.subject.lcsh Work and family en
dc.subject.lcsh Downsizing of organizations en
dc.subject.lcsh Layoff systems en
dc.title Impak van werksverlies op die huweliksverhouding af
dc.type Dissertation
dc.description.department Psychology
dc.description.degree M.A. (Sielkundige Navorsing)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics