Institutional Repository

Bestuursverantwoordelikhede van die skoolhoof ten opsigte van skoolsport : 'n juridies-opvoedkundige perspektief

Show simple item record

dc.contributor.advisor Van Wyk, J. G. (Jacobus Gideon), 1935-
dc.contributor.author Spies, Jacobus Johannes
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:17Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:17Z
dc.date.issued 1992-06
dc.identifier.citation Spies, Jacobus Johannes (1992) Bestuursverantwoordelikhede van die skoolhoof ten opsigte van skoolsport : 'n juridies-opvoedkundige perspektief, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/16096> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/16096
dc.description.abstract Die bestuursverantwoordelikhede van die skoolhoo ten opsigte van skoolsport is vanuit 'n juridies-opvoedkundige perspektief ondersoek. Sport is eerstens in 'n opvoed­ kundige perspektief geplaas en daar is onder andere gewys op die plek van sport binne die onderwysstelsel en die waarde van sport vir die kind as opvoedeling. Daarna is vanuit 'n bestuursperspektiebesin oar aangeleenthede wat verband hou met skoolsport, met besondere verwysing na die bestuurstake van die skoolhoof. Die navorsing behels oak 'n bespreking van relevante juridiese aspekte en die implikasies daarvan vir skoolbestuur. In die lig van die navorsing is riglyne neergelen aanbevelings gemaak wat grater doeltreffendheid vir die bestuur van skoolsport tot gevolg sal h . af
dc.description.abstract The managerial responsibilities of the headmaster with regard to sport in schools have been examined from a juridical educational point-of-view. Firstly sport is viewed from an inter alia, its educational perspective in order to show, place and value to the child within the educational system. Secondly sport is considered from a managerial perspective in order to consider managerial responsibilities regarding school sports with special reference to the headmaster as manager of the shcool. Thirdly this research contains a discourse of relevant juridical aspects, and their implications regarding school management vis-a-vis the headmaster. In consequence, this research has led to guidelines and recommendations which should enable a headmaster to effect a more efficient system of management with regard to school sports. en
dc.language.iso af af
dc.subject.ddc 372.86068 en
dc.subject.lcsh Sports administration -- South Africa en
dc.subject.lcsh School principals -- South Africa en
dc.subject.lcsh Liability for sports accidents -- South Africa en
dc.subject.lcsh Physical education and training -- Law and legislation -- South Africa en
dc.subject.lcsh School sports -- South Africa en
dc.title Bestuursverantwoordelikhede van die skoolhoof ten opsigte van skoolsport : 'n juridies-opvoedkundige perspektief af
dc.type Dissertation
dc.description.department Educational Leadership and Management
dc.description.degree M. Ed. (Onderwysbestuur)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics