Institutional Repository

Ondersoek na redes waarom opgeleide intensiewesorgverpleegkundiges buite die intensiewesorgomgewing werk

Show simple item record

dc.contributor.advisor Botha, Anna Dorethea Helena, 1954-
dc.contributor.author Coetzee, Laetitia
dc.date.accessioned 2009-08-25T10:54:11Z
dc.date.available 2009-08-25T10:54:11Z
dc.date.issued 2009-08-25T10:54:11Z
dc.date.submitted 2002-01-01
dc.identifier.citation Coetzee, Laetitia (2009) Ondersoek na redes waarom opgeleide intensiewesorgverpleegkundiges buite die intensiewesorgomgewing werk, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/1540> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/1540
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract In hierdie beskrywende, verkennende en kontekstuele studie is ondersoek gedoen na redes waarom opgeleide intensiewesorgverpleegkundiges uit die intensiewesorgomgewing bedank en buite die intensiewesorgomgewing werk in die noordelike gedeelte van Gauteng. Doelwitte vir die studie was om die faktore te bepaal wat bydra tot die bedanking uit die intensiewesorgeenheid, die identifisering van die nie-verpleegkundige beroepe wat tans beoefen word en die bepaling van die faktore wat bydra tot die beoefening van 'n nie-verpleegkundige beroep. Die data is ingesamel deur middel van 'n vraelys wat voltooi is deur opgeleide intensiewesorgverpleegkundiges wat bedank het uit die intensiewesorgomgewing. Die sneeubalsteekproeftegniek is gebruik. Die data-analise het getoon dat redes vir bedanking uit die intensiewesorgomgewing die volgende insluit: onvoldoende salarisse, te veel stres en emosionele uitputting, ongerieflike werkure, personeeltekort en onbevredigende werkomstandighede. Daar is bevind dat verpleeg-sessiewerk steeds deur die respondente gedoen word, al werk hulle huidig voltyds buite die intensiewesorgomgewing. en
dc.description.abstract In this exploratory, descriptive and contextual study research has been done to establish the reasons why intensive care nursing personnel resign from the intensive care environment in the northern Gauteng region. The researcher aimed to establish the factors that contributed to the resignations from the intensive care environment, to identify the non-nursing careers currently being practised by former intensive care nursing staff and to establish the factors that influenced them to practice non-nursing careers. The data was collected through questionnaires completed by former intensive care nursing personnel. The snowball test sampling method has been used. Data analysis has shown the following to be inter alia the reasons for the resignations from the intensive care environment: insufficient income, exhaustion and emotional stress, inconvenient working hours, staff shortages and unsatisfactory working conditions. One finding is that respondents are still doing nursing session work although they are working full-time in nonnursing capacities.
dc.format.extent 1 online resource (xi, 124 leaves)
dc.language.iso af en
dc.subject Intensive care nurse en
dc.subject Resignation as intensive care nurse en
dc.subject Intensive care nurses in other occupations en
dc.subject Intensiewesorgverpleegkundige af
dc.subject Bedanking as intensiewesorgverpleegkundige af
dc.subject Intensiewesorg verpleegkundige in ander heroepe af
dc.subject.ddc 610.736107
dc.subject.lcsh Resignation en
dc.subject.lcsh Intensive care nursing -- Research -- South Africa -- Gauteng en
dc.title Ondersoek na redes waarom opgeleide intensiewesorgverpleegkundiges buite die intensiewesorgomgewing werk en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Health Studies en
dc.description.degree M.A. (Verpleegkunde)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics