Institutional Repository

Riglyne vir die hantering van die seksueel misbruikte kind in die middelkinderjare

Show simple item record

dc.contributor.advisor Van Wyk, C. (Mev.) en
dc.contributor.author Wilson, Lizane en
dc.date.accessioned 2009-08-25T10:49:30Z
dc.date.available 2009-08-25T10:49:30Z
dc.date.issued 2009-08-25T10:49:30Z
dc.date.submitted 2006-09-30 en
dc.identifier.citation Wilson, Lizane (2009) Riglyne vir die hantering van die seksueel misbruikte kind in die middelkinderjare, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/1089> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/1089
dc.description Summaries in Afrikaans and English
dc.description.abstract Seksuele misbruik is 'n brutale vorm van kindermishandeling wat kommerwekkende afmetings in Suid-Afrika aanneem. Hierdie traumatiese gebeurtenis het emosioneel 'n geweldige negatiewe impak op die kinderslagoffer. Hierdie studie is gerig deur die uitgangspunt dat terapeute, deur middel van Gestaltspelterapie, hierdie kinderslagoffers moet lei in die hantering van hierdie trauma en die gevolge daarvan. Die gebrek aan riglyne vir die terapeut om die seksueel misbruikte kind in die middelkinderjare te hanteer is as navorsingsprobleem geformuleer. Die doel van die studie was dus om vanuit 'n Gestaltspelterapeutiese benadering riglyne vir terapeute daar te stel in die hantering van die seksueel misbruikte kind in die middelkinderjare ten einde die kind te bemagtig. Om hierdie doel te bereik, is die navorsingsproses deur kwalitatiewe navorsing gerig en individuele gevallestudies voltooi deur die terapeutiese proses met drie kinderslagoffers te deurloop. Die data wat bekom is kon deur middel van data-analise en literatuurkontrole aangewend word om riglyne saam te stel. Daar is dus in die doel van die ondersoek geslaag, naamlik die daarstelling van riglyne vir die hantering van die seksueel misbruikte kind in die middelkinderjare. en
dc.description.abstract Sexual abuse is a brutal form of child abuse that has reached exasperating proportions in South Africa. This traumatic event has an enormously negative emotional impact on the child victim. This study is directed by the premise that therapists', by means of Gestalt play therapy, should guide these victimized children in dealing with this trauma and its consequences. The research problem for the study was formulated as the lack of guidelines for the therapist to deal with the sexually abused child in middle childhood. The aim of the study was to provide therapists' with guidelines designed from the approach of Gestalt play therapy for dealing with and empowering the sexually abused child in middle childhood. In order to achieve this goal, qualitative research was employed, while individual case studies were carried out by applying the therapeutic process to three victimized children. The data obtained was analyzed, checked against existing literature, and used to compile the guidelines. Thus, the goal of the research was achieved, namely to provide guidelines for dealing with the sexually abused child in middle childhood.
dc.format.extent 1 online resource (125 leaves)
dc.language.iso en en
dc.subject Play therapy en
dc.subject Middle childhood en
dc.subject Gestalt approach en
dc.subject Sexual abuse en
dc.subject Child en
dc.subject Spelterapie en
dc.subject Guidelines en
dc.subject Riglyne en
dc.subject Seksuele Misbruik en
dc.subject Kind en
dc.subject Middelkinderjare en
dc.subject Gestaltbenadering en
dc.subject.ddc 618.9285236
dc.subject.lcsh Sexually abused children -- Counseling of
dc.subject.lcsh Gestalt therapy
dc.subject.lcsh Social work with children
dc.subject.lcsh Emotions in children
dc.subject.lcsh Play therapy
dc.subject.lcsh Child abuse
dc.subject.lcsh Child psychotherapy
dc.title Riglyne vir die hantering van die seksueel misbruikte kind in die middelkinderjare en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Social Work en
dc.description.degree M. Diac. (Play Therapy) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics