Institutional Repository

Die leesbelangstelling en leesgewoontes van Afrikaanssprekende tienderjariges in Pretoria

Show simple item record

dc.contributor.advisor Van der Walt, Thomas, 1957- en
dc.contributor.author Joubert, Magaretha Magdalena en
dc.date.accessioned 2009-08-25T10:49:01Z
dc.date.available 2009-08-25T10:49:01Z
dc.date.issued 2009-08-25T10:49:01Z
dc.date.submitted 2002-01-01 en
dc.identifier.citation Joubert, Magaretha Magdalena (2009) Die leesbelangstelling en leesgewoontes van Afrikaanssprekende tienderjariges in Pretoria, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/1033> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/1033
dc.description.abstract The growing concern that teenagers don't read, led to this study. The study is preceded by an explanation of aspects in which the teenager develops, the value of reading and the influence of the environment on the teenager's utilisation of leisure time. In the study, a total of 478 Afrikaans-speaking pupils from grade seven to grade ten completed different questionnaires, whereby their reading interests and habits were determined. Some of the important findings of the study are: - although teenagers indicated their preference of fiction reading as that of horror and ghost stories, the romantic Sweet Valley series is read the most; - they prefer main characters who have the same religion and interests as they have; - cartoons and the periodical, Huisgenoot, are popular with all age groups; - books in Afrikaans are seemingly not popular; - the title and blurb are "decisive in the choice of a book; - teenagers consider it as normal that so little time is spent on reading; A few recommendations are made at the end of the study.
dc.description.abstract Die groeiende kommer dat tienderjariges nie lees nie, het tot die studie gelei. Die studie is voorafgegaan deur 'n uiteensetting van die aspekte waarvolgens tienderjariges ontwikkel; die waarde van lees en die invloed van die omgewing op tienderjariges se vryetydsbesteding. In die studie het 'n totaal van 478 Afrikaanssprekende leerlinge vanaf graad sewe tot graad tien verskillende vraelyste ingevul, waardeur hul leesbelangstellings en -gewoontes vasgestel is. Van die belangrikste bevindings van die studie is: ~ alhoewel tienderjariges aangedui het dat hulle gruwelverhale of spookstories as leesbelangstelling van fiksie verkies, word die romantiese Sweet Valley reeks die meeste gelees; - hoofkarakters wat dieselfde geloof aanhang en belangstellings as hulle het, word verkies; - strokiesprente en die tydskrif, Huisgenoot, is by alle ouderdomsgroepe gewild; - boeke in Afrikaans is skynbaar nie gewild nie; - die titel en die flapteks is deurslaggewend in die keuse van 'n boek; - tienderjariges beskou dit as normaal dat so min tyd aan lees spandeer word, 'n Paar aanbevelings word aan die einde van die studie gemaak.
dc.format.extent 1 online resource (127 leaves : ill.)
dc.language.iso en en
dc.subject Teenagers en
dc.subject Adolescents
dc.subject Reading
dc.subject Fiction
dc.subject Books
dc.subject Non fiction
dc.subject Leisure time
dc.subject Reading interests
dc.subject Reading habits
dc.subject.ddc 028.535
dc.subject.lcsh Teenagers -- Books and reading -- South Africa -- Pretoria
dc.subject.lcsh Reading interests -- South Africa -- Pretoria
dc.subject.lcsh Young adults -- Books and reading
dc.title Die leesbelangstelling en leesgewoontes van Afrikaanssprekende tienderjariges in Pretoria en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Information Science en
dc.description.degree M.Inf. (Information Science) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics