Institutional Repository

Exploring perspectives of parents on challenges of parenting children born from interracial relationships : a gestalt field perspective

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jacobs, S.
dc.contributor.author Lloyd, Jacqueline
dc.date.accessioned 2011-06-14T10:21:59Z
dc.date.available 2011-06-14T10:21:59Z
dc.date.issued 2010-06
dc.identifier.citation Lloyd, Jacqueline (2010) Exploring perspectives of parents on challenges of parenting children born from interracial relationships : a gestalt field perspective, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/4345> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/4345
dc.description Abstracts in English and Afrikaans en
dc.description.abstract The phenomenon of interracial couples who are also parents is on the increase in South Africa, since one in every four marriages is interracial. An empirical study was undertaken to conduct applied, exploratory, descriptive, evidence-based research to describe the perspectives of interracial parents as related to Gestalt Theory, parenting challenges and strategies towards a sense of self and cultural identity of their children. A qualitative approach utilizing an open ended questionnaire and semi-structured interviews with six interracial parent couples was transcribed and analysed. The study concluded that interracial parent couples’, in respect of dealing with societal-non-acceptance of themselves and their “mixed” children, utilize several strategies including avoidance and focusing on the positive; that certain aspects play a vital role in the formation of their children’s sense of self and cultural identity such as religion or faith and both parental identities.The implication of this research is that despite the challenges there are no marked effects on their children’s identity and that interracial parenting strategies must be sound. en
dc.description.abstract Die voorkoms van gemengde ras pare asook gemengde ras ouerskap is tans in Suid Afrika besig om toe te neem, met een uit elke vier huwelike wat gemeng is. ‘n Empiriese studie wat aangepas, beskrywend en ondersoekend van aard is, asook bewyse lewer oor Gestaltteorie, gemengde ras ouerskap uitdagings en strategiëe ten opsigte van persepsies van hul gemengde ras kinders se kulturele identiteit en selfsin. ‘n Kwalitatiewe benadering met gebruik van ‘n vraelys en semi-gestruktuureerde onderhoude met ses gemengde ras ouerpare is getranskribeer en kwalitatief geanaliseer. Die studie het bepaal dat die gemengde ras ouers ten opsigte van sosiale verwerping of aanvaarding van beide hulself en hul gemengde ras kinders gebruikmaak van sekere strategiëe insluitend ontwyking en positiewe benaderings en fokusse; wel glo dat sekere aspekte ‘n rol speel in die vorming van hul gemengde ras kinders se kulturele identiteit en selfsin, byvoorbeeld geloof en beide ouers se kulturele identieite. Die implikasie van die navorsing toon dat, nie te min die ouerskap uitdagings wat gemengde ras ouers ervaar, daar geen merkbare effekte op hul kinders se identiteit is nie, dus dat gemengde ras ouerskap strategiëe effektief moet wees. af
dc.format.extent 1 online resource (xiii, 131 leaves) en
dc.language.iso en en
dc.subject Interracial parents en
dc.subject Gestalt theory en
dc.subject Parenting challenges en
dc.subject Field theory en
dc.subject Cultural identity en
dc.subject Perceptions en
dc.subject Sense of self en
dc.subject Persepsies af
dc.subject Gemengde ras ouers af
dc.subject Gestaltteorie af
dc.subject Veldteorie af
dc.subject Selfbegrip af
dc.subject Kultureleidentiteit af
dc.subject Ouerskapuitdagings af
dc.subject.ddc 306.8740968
dc.subject.lcsh Child rearing -- South Africa en
dc.subject.lcsh Developmental psychology -- South Africa en
dc.subject.lcsh Gestalt therapy en
dc.subject.lcsh Cross-cultural orientation -- South Africa en
dc.subject.lcsh Interracial marriage -- South Africa en
dc.subject.lcsh Racially mixed children -- South Africa en
dc.subject.lcsh Parent and child -- South Africa en
dc.subject.lcsh Race awareness in children -- South Africa en
dc.subject.lcsh South Africa -- Ethnic relations en
dc.title Exploring perspectives of parents on challenges of parenting children born from interracial relationships : a gestalt field perspective en
dc.title.alternative Persepsies van ouers van hul ouerskapuitdagings in die opvoeding van kinders gebore uit gemengde ras verhoudings : 'n gestalt veld perspektief af
dc.type Dissertation en
dc.description.department Social Work en
dc.description.degree M. Diac. (Play Therapy)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics