Institutional Repository

Lewensverhoudings : enkele juridiese aspekte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heaton, J. en
dc.contributor.author Beukes, Hendrik Gerhardus Johannes en
dc.date.accessioned 2009-08-25T11:02:44Z
dc.date.available 2009-08-25T11:02:44Z
dc.date.issued 2009-08-25T11:02:44Z
dc.date.submitted 2006-05-31 en
dc.identifier.citation Beukes, Hendrik Gerhardus Johannes (2009) Lewensverhoudings : enkele juridiese aspekte, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/2351> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/2351
dc.description Text in Afrikaans.
dc.description.abstract Die definisie van 'n huwelik tref 'n onderskeid tussen heteroseksuele en homoseksuele lewensmetgeselle ten opsigte van die bevoegdheid om te trou. Hierdie onderskeid op grond van seksuele georiënteerdheid mag moontlik ongrondwetlik wees. Voorts is daar 'n menigte regte en verpligtinge wat outomaties uit huweliksluiting spruit, maar nie outomaties op lewensverhoudings van toepassing is nie. Hierdie onderskeid op grond van huwelikstaat mag eweneens moontlik teen die bepalings van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 indruis. Hierdie studie is gevolglik daarop toegespits om ondersoek in te stel na die grondwetlikheid van hierdie twee onderskeide. Die ondersoek word geloods met verwysing na relevante wetgewing en regspraak. 'n Bondige oorsig van fundamentele regte word as agtergrond verskaf. Na afhandeling van die ondersoek word daar aandag geskenk aan die huidige en voorgestelde toekomstige erkenning en regulering van lewensverhoudings in die Suid-Afrikaanse reg, waarna die bevindings saamgevat en krities beoordeel word. SUMMARY The definition of marriage differentiates between heterosexual and homosexual life partners with regard to the capacity to marry. This differentiation on account of sexual orientation may possibly be unconstitutional. Furthermore there are a multitude of rights and obligations that automatically flow from marriage, which are not automatically applicable to life partnerships. This differentiation on account of marital status may also violate the provisions of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996. Accordingly this study is aimed at investigating the constitutionality of these two differentiations. The investigation is conducted with reference to relevant legislation and case law. A concise overview of fundamental rights is provided as background. In conclusion of the investigation, attention is paid to the present recognition and regulation of domestic partnerships in South African law, after which the findings are summarised and evaluated critically. en
dc.format.extent 1 electronic resoure (125 leaves)
dc.language.iso other en
dc.subject Constitution en
dc.subject Domestic partnership en
dc.subject Equality en
dc.subject Life partner en
dc.subject Opposite-sex marriage en
dc.subject Same-sex marriage en
dc.subject Bill of Rights en
dc.subject Civil union en
dc.subject Cohabitation en
dc.subject.ddc 346.16068
dc.subject.lcsh Marriage law -- South Africa
dc.subject.lcsh Same-sex marriage -- Law and legislation -- South Africa
dc.subject.lcsh Unmarried couples -- Legal status, laws, etc. -- South Africa
dc.subject.lcsh Equality before the law -- South Africa
dc.subject.lcsh Civil rights -- South Africa
dc.subject.lcsh Constitutional law -- South Africa
dc.title Lewensverhoudings : enkele juridiese aspekte en
dc.type Thesis en
dc.description.department Jurisprudence en
dc.description.degree LL.M. en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics