Institutional Repository

'n Analise van die "Revised National Curriculum Statement Grades R - 9 (Schools)" se Meetkunde in die lig van die Van Hiele model

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heidema, J. (Prof.) en
dc.contributor.advisor Wessels, D.C.J. (Prof.) en
dc.contributor.author Willemse, Margaretha Louisa en
dc.date.accessioned 2009-08-25T11:01:59Z
dc.date.available 2009-08-25T11:01:59Z
dc.date.issued 2009-08-25T11:01:59Z
dc.date.submitted 2005-02-28 en
dc.identifier.citation Willemse, Margaretha Louisa (2009) 'n Analise van die "Revised National Curriculum Statement Grades R - 9 (Schools)" se Meetkunde in die lig van die Van Hiele model, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/2263> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/2263
dc.description Summaries in Afrikaans and English
dc.description.abstract Outcomes-Based Education forms the foundation of South Africa's revised national education curriculum, known as The Revised National Curriculum Statement Grades R-9. The Van Hiele Model, developed for the teaching and learning of geometry, has already been used successfully in the school curricula of the Netherlands and Russia. Strong support for this theory exists in leading countries like America and Europe. This study has investigated the possible relationship between the Van Hiele theory and the "Revised National Curriculum Statement Grades R-9" and through critical evaluation found a great compatibility between them. Both are giving strong support for the spiral approach to mathematics education. It is recommended that all geometry learning programmes and teaching units be moulded on the Van Hiele Model. en
dc.description.abstract Suid-Afrika se hersiene nasionale onderwyskurrikulum, die "Revised National Curriculum Statement Grades R-9" word deur uitkomsgebaseerde onderwys gefundeer. Die Van Hiele Model vir die onderrig en leer van meetkunde, is suksesvol in skoolkurrikula van Nederland en Rusland toegepas en geniet wye steun in lande soos Amerika en Europa. Hierdie navorsing het die moontlike verband tussen die Van Hiele raamwerk en die nuwe kurrikulum ondersoek en deur kritiese evaluering baie sterk versoenbaarheid tussen die "Revised National Curriculum Statement Grades R-9" en die Van Hiele Model gevind. Verder is ook aangetoon dat beide sterk gebruik maak van die spiraalbenadering in wiskundeonderwys. Aanbevelings in die verband is dat leerprogramme en onderrigeenhede wat die kurrikulum vir meetkunde in skole implementeer op die Van Hiele Model geskoei word.
dc.format.extent 1 online resource (ix, 146, 109 leaves)
dc.language.iso en en
dc.subject Geometry en
dc.subject Spiral approach en
dc.subject Outcomes-based education en
dc.subject Levels of thought en
dc.subject Phases of learning en
dc.subject Van Hiele Model en
dc.subject Revised National Curriculum Statement en
dc.subject Meetkunde
dc.subject Spiraalbenadering
dc.subject Uitkomsgebaseerde onderwys
dc.subject Denkvlakke
dc.subject Onderrigfases
dc.subject.ddc 372.70430968
dc.title 'n Analise van die "Revised National Curriculum Statement Grades R - 9 (Schools)" se Meetkunde in die lig van die Van Hiele model en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Mathematical Sciences en
dc.description.degree M. Sc. (Mathematics Education) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics