Institutional Repository

Transliggaamlikheid, kriptosoölogie en dieresiele in Kikoejoe (Etienne van Heerden, 1996), Die olifantjagters (Piet van Rooyen, 1997) en Dwaalpoort (Alexander Strachan, 2010)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lemmer, Erika
dc.contributor.author Roothman, Linda
dc.date.accessioned 2015-11-17T06:44:00Z
dc.date.available 2015-11-17T06:44:00Z
dc.date.issued 2015-04
dc.identifier.citation Roothman, Linda (2015) Transliggaamlikheid, kriptosoölogie en dieresiele in Kikoejoe (Etienne van Heerden, 1996), Die olifantjagters (Piet van Rooyen, 1997) en Dwaalpoort (Alexander Strachan, 2010), University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/19690> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/19690
dc.description Text in Afrikaans en
dc.description.abstract In hierdie studie word die verbandhoudende teoretiese begrippe van trans-liggaamlikheid, kriptosoölogie en dieresiele ondersoek met verwysing na drie magies-realistiese Afrikaanse romans, naamlik Kikoejoe (Etienne van Heerden, 1996), Die olifantjagters (Piet van Rooyen, 1997) en Dwaalpoort (Alexander Strachan, 2010). Die gewaande dualisme tussen kultuur en natuur word in die tekste bevraagteken en vrye interaksie tussen biologiese, klimatologiese, ekonomiese en politieke magte vind plaas in die onderskeie romanruimtes. Die toenemende druk op die omgewing word uitgebeeld en in hierdie opsig sluit die romans aan by ʼn eietydse tendens in die (Afrikaanse) letterkunde waar die klem op ekologiese kwessies val. Hierdie drie kontemporêre romans reflekteer voorts die komplekse interaksie tussen menslike en niemenslike diere en kan beskou word as dierenarratiewe (met ’n mitiese onderbou) waar tradisionele beskouings oor diere in die samelewing deurentyd ondermyn word. en
dc.description.abstract In this research report, related theoretical concepts such as transcorporeality, cryptozoology and animal souls will be explored with reference to the magic-realistic Afrikaans novels Kikoejoe (Etienne van Heerden, 1996), Die olifantjagters (Piet van Rooyen, 1997) and Dwaalpoort (Alexander Strachan, 2010). The perceived dualism of nature versus culture is undermined in the respective novels and the environment is exposed as a space where the interaction between biological, climatological, economical and political forces takes place freely. The novels portray the increasing demands on the environment and in this respect these texts become representative of a current trend in (Afrikaans) literature to reflect ecological issues. The three contemporary novels further reflect the complex interaction between human and nonhuman animals and can be described as animal narratives (underpinned by myths) where traditional perspectives on animals in society are constantly subverted.
dc.format.extent 1 online resource (ix, 206 leaves)
dc.language.iso Afrikaans en
dc.subject Afrikaans literature en
dc.subject Van Heerden, Etienne. Kikoejoe (1996) en
dc.subject Van Rooyen, Piet. Die olifantjagters (1997) en
dc.subject Strachan, Alexander. Dwaalpoort (2010) en
dc.subject Transcorporeality en
dc.subject Cryptozoology en
dc.subject Animal souls en
dc.subject Magic realism en
dc.subject.ddc 839.363509
dc.subject.lcsh Van Heerden, Etienne, 1954-. Kikoejoe -- Criticism and interpretation
dc.subject.lcsh Van Rooyen, P. H. (Piet H.). Olifantjagters -- Criticism and interpretation
dc.subject.lcsh Strachan, Alexander, 1955-. Dwaalpoort -- Criticism and interpretation
dc.subject.lcsh Cryptozoology
dc.subject.lcsh Soul in literature
dc.subject.lcsh Human-animal relationships in literature
dc.subject.lcsh Ecology in literature
dc.subject.lcsh Magic realism (Literature)
dc.subject.lcsh Afrikaans fiction -- 20th century --History and criticism
dc.subject.lcsh Afrikaans fiction -- 20th century -- Themes, motives
dc.title Transliggaamlikheid, kriptosoölogie en dieresiele in Kikoejoe (Etienne van Heerden, 1996), Die olifantjagters (Piet van Rooyen, 1997) en Dwaalpoort (Alexander Strachan, 2010) en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Afrikaans and Theory of Literature en
dc.description.degree M.A. (Afrikaans)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics