Institutional Repository

'n Ekosistemiese herbeskouing van pleegsorgdienste

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grobler, H. D.(Hanka Dorothee)
dc.contributor.author Diederiks, Amanda Magrietha en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:37Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:37Z
dc.date.issued 2000-01 en
dc.identifier.citation Diederiks, Amanda Magrietha (2000) 'n Ekosistemiese herbeskouing van pleegsorgdienste, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/18007> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/18007
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract In die studie word die ontwikkelingspad van 'n Newtoniaanse benadering na 'n ekosistemiese benadering in die denke van die navorser en lewering van pleegsorgdienste deur die maatskaplike werker/navorser, beskryf. In die beskrywing is gefokus op drie beginsels elk van die Newtoniaanse - en die ekosistemiese benaderings. Die gekose beginsels is met 'n gevallestudie geillustreer. Aan die ha d van die beginsels van die ekosistemiese benadering word 'n konsepsuele raamwerk gebied waardeur die outonomie van mense en sisteme in stand gehou en gebruik kan word. Volgens tweede orde kubernetika, is die studie die konstruksie van die navorser. Pleegsorg is 'n komplekse alternatiewe versorgingsposisie vir 'n kind en die lewering van begeleidingsdienste stel besondere eise aan die professionele persone betrokke. Hierdie studie suggereer dat pleegsorgdienste wat aan die hand van die ekosistemiese benadering gelewer word, 'n konstruksie van gedeelde verantwoordelikheid tussen al die betrokke partye voorstel.
dc.format.extent 1 electronic resource (iv, 62 leaves) en
dc.language.iso af
dc.subject Ekosistemies
dc.subject Konstruktivisme
dc.subject Outonomie
dc.subject Struktuurdeterrninisme
dc.subject Strukturele koppeling
dc.subject Kubernetika
dc.subject Tweede orde
dc.subject Kubernetika
dc.subject Pleegsorg
dc.subject Pleegsorgdienste
dc.subject Ecosystemic
dc.subject Constructivism
dc.subject Autonomy
dc.subject Structure determinism
dc.subject Structural coupling
dc.subject Cybernetics
dc.subject Second order cybernetics
dc.subject Foster care
dc.subject Foster care accompaniment
dc.subject.ddc 362.733 en
dc.subject.lcsh Foster home care en
dc.subject.lcsh Social workers en
dc.subject.lcsh Social case work en
dc.subject.lcsh Family social work en
dc.subject.lcsh Group homes for children en
dc.subject.lcsh Children -- Institutional care en
dc.subject.lcsh Child welfare en
dc.subject.lcsh Cybernetics en
dc.subject.lcsh Family systems en
dc.subject.lcsh Social constructionism en
dc.subject.lcsh Ecosystemic approach en
dc.subject.lcsh Relationships en
dc.subject.lcsh Recursion theory en
dc.title 'n Ekosistemiese herbeskouing van pleegsorgdienste en
dc.type Dissertation
dc.description.department Social Work
dc.description.degree M. A. (Social Science: Mental Health) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics