Institutional Repository

Vakbonde, loonaanpasbaarheid en werkloosheid

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mohr, P.J.
dc.contributor.author Serfontein, Frederik Hendrik Bernardus en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:13Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:13Z
dc.date.issued 1995-06 en
dc.identifier.citation Serfontein, Frederik Hendrik Bernardus (1995) Vakbonde, loonaanpasbaarheid en werkloosheid, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17715> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17715
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Suid-Afrika ondervind reeds geruime tyd hoe en stygende vlakke van werkloosheid. Gedurende die tagtigerjare bet die opkoms van vakbonde 'n fundamentele herstrukturering van die Suid-Afrikaanse arbeidsmark veroorsaak en die styging in werkloosheid gedurende die tydperk word dikwels aan vakbondoptrede toegeskryf. In die studie word verskillende oorsake van werkloosheid aan die hand van die klassieke, Keynesiaanse, natuurlike werkloosheidskoers- en nie-versnellende-inflasiewerkloosheidskoersbenaderings ondersoek ten einde die invloed van vakbonde en loononaanpasbaarheid op werkloosheid te probeer bepaal. Ooreenkomste sowel as verskille tussen die teoriee word geidentifiseer. Dit wil voorkom asof vakbonde gedurende die tagtigerjare in Suid-Afrika deur middel van bulle invloed op . loonverhogings 'n betreklik geringe invloed op werkloosheid gehad bet en dat loononaanpasbaarheid geensins 'n beduidende faktor was nie. Dit blyk ook dat die Keynesiaanse benadering die toepaslikste raamwerk hied vir die ontleding van hoe vlakke van werkloosheid en die invloed van vakbonde daarop. ·
dc.description.abstract High and rising levels of unemployment have been experienced in South Africa for quite some time. The rise in trade union activity during the eighties caused a fundamental restructuring of the South African labour market and the increase in unemployment during this period is often blamed on trade union activity. In this study the classical approach, the Keynesian approach, the natural rate of unemployment and the non-accelerating inflation rate of unemployment are used to examine the different causes of unemployment with the purpose of assessing the influence of trade unions and wage rigidity on the level of unemployment. Similarities as well as differences between the theories are identified. It appears that trade unions had a marginal effect on unemployment in South Africa during the eighties through their influence on wage increases and that wage rigidity was not a significant cause of unemployment during this period. The Keynesian approach seems to be the most appropriate framework to analyse the causes of high levels of unemployment as well as the influence of trade unions on unemployment.
dc.format.extent 1 online resource (ix, 144 leaves) en
dc.language.iso af
dc.subject Trade unions
dc.subject Wage flexibility
dc.subject Wage rigidity
dc.subject Natural rate of unemployment
dc.subject Labour market
dc.subject Unemployment in South Africa
dc.subject Non-accelerating inflation rate of unemployment
dc.subject Voluntary and involuntary unemployment
dc.subject.ddc 331.137968 en
dc.subject.lcsh Unemployment -- South Africa en
dc.subject.lcsh Labor unions -- South Africa en
dc.subject.lcsh Wages -- South Africa en
dc.title Vakbonde, loonaanpasbaarheid en werkloosheid en
dc.description.department Department of Economics
dc.description.degree M. Comm (Economics) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics