Institutional Repository

Belastingimplikasies met betrekking tot die aankoop en verkoop van ondernemings in Suid-Afrika

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cronje, M.
dc.contributor.advisor Koch, E.
dc.contributor.author Fourie, G. C. (Giliam Christoffel) en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:42Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:42Z
dc.date.issued 1994-06 en
dc.identifier.citation Fourie, G. C. (Giliam Christoffel) (1994) Belastingimplikasies met betrekking tot die aankoop en verkoop van ondernemings in Suid-Afrika, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/16800> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/16800
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Hierdie verhandeling handel oor die belastingimplikasies wat uit die aankoop en verkoop van ondernemings in Suid-Afrika voortspruit. Aandag word gegee aan die bree belastingraamwerk van die transaksie en die verskillende maniere waarop 'n onderneming aangekoop of verkoop kan word. Vervolgens word die belastingimplikasies met betrekking tot die aankoop en die verkoop van 'n onderneming bespreek, deur die twee maniere waarop 1 n onderneming oorgeneem kan word, naamlik bateverkryging en belangverkryging, te ontleed. Belastingbeplanningsaspekte wat vir die koper en die verkoper van 'n onderneming van belang is, word ook geidentifiseer. 'n Metode word daarna ontwikkel om die belastingimplikasies te kwantifiseer sodat die belastingimplikasies deur die koper en die verkoper geevalueer kan word. Die gevolgtrekking word gemaak dat 'n koper en verkoper van 'n onderneming groot belastingvoordele kan bewerkstellig deur die transaksie deeglik te beplan en noukeurig deur middel van 'n koopkontrak te struktureer.
dc.description.abstract This dissertation deals with the tax implications arising from the purchase and sale of enterprises in South Africa. Attention is given to the broad tax framework of the transaction and the different manners in which an enterprise can be purchased or sold. Next, the tax implications in relation to the purchase and sale of an enterprise are discussed by analysing the two manners in which an enterprise can be acquired, namely asset acquisition and share acquisition. Tax planning aspects of importance to the buyer and seller of an enterprise are also identified. Thereafter, a method is developed to quantify the tax implications in order that they can be evaluated by the buyer and seller. The conclusion is made that a buyer and seller of an enterprise can secure major tax benefits by planning the transaction properly and by structuring it carefully by means of a contract of sale.
dc.format.extent 1 online resource (ix, 334 leaves) en
dc.language.iso af
dc.subject.ddc 657.48 en
dc.subject.lcsh Accounting -- South Africa en
dc.subject.lcsh Tax planning -- South Africa en
dc.title Belastingimplikasies met betrekking tot die aankoop en verkoop van ondernemings in Suid-Afrika en
dc.type Dissertation
dc.description.department Financial Accounting
dc.description.degree M.Com. (Accounting) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics