Institutional Repository

Assessore : 'n penologiese oorsig

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cilliers, C. H.
dc.contributor.advisor Barrie, G. N. (George Napier), 1940-
dc.contributor.author Pretorius, Alta.
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:07Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:07Z
dc.date.issued 1998-11
dc.identifier.citation Pretorius, Alta. (1998) Assessore : 'n penologiese oorsig, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/15814> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/15814
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Die penologiese perspektief rakende die ontwikkeling/ doel en funksionering van leke-assessore is die onderwerp van hierdie verhandeling. Leke-deelname in die regsplegingstelsel kan terug­ gevoer word na 1657. Deur die latere oorname van Engelse regsbeginsels1 word die juriestelsel in die Suid-Afrikaanse reg geinkorporeer. Na die afskaffing van die juriestelsel in 1969 berus die beantwoording van sowel feite- as regsvrae slegs by die voorsittende beampte. Hierdie situasie is as onaan­ vaarbaar beskou en grater leke-deelname word bepleit. Dit is egter eers in 1991 dat die aanwending van leke-assessore in die Suid-Afrikaanse regstelsel 'n realiteit word. Een van die voorvereistes vir die aanstel van assessore is dat die aanstelling dienstig vir die regspleging moet wees. Die vraag waarmee penoloe en juriste worstel, is of die aanwending van assessore tans wel bevorderlik vir gesonde regspleging is. Uit empiriese navorsing het dit geblyk nie die geval te wees nie. Derhalwe word 'n opleidingsprogram vir assessore voorgestel af
dc.description.abstract The subject of perspective on tioning of lay justice. this dissertation is a penological the development/ purpose and tunc­ assessors in the administration of The use of lay assessors can be traced back as far as 1657. As a result of the adoption of the British law principles/ the jury system was incorporated in South African law. After the abolition of the jury in 1969/ the answering of factual and judicial questions resides in the presiding officer. This situation was unacceptable and lay participation was advocated. The use of lay assessors became a reality in 1991. The prerequisite for the appointment of an assessor is that it should be expedient for the administration of justice. But are the use of lay assessors beneficial at this stage? From the empirical research it is evident that it is not beneficial at all and therefore the researcher recommends a training programme for lay assessors. en
dc.format.extent 1 online resource (xiv, 207 leaves)
dc.language.iso af
dc.subject Abolition of jury en
dc.subject Administration of justice en
dc.subject Appointment of assessor en
dc.subject Assessor en
dc.subject High court en
dc.subject Judicial officer en
dc.subject Jury en
dc.subject Lay assessor en
dc.subject Lay participation en
dc.subject Magistrate en
dc.subject Magistrate's court en
dc.subject Presiding officer en
dc.subject Question of law en
dc.subject Question of fact en
dc.subject Recusation en
dc.subject Trial en
dc.subject.ddc 345.75068
dc.subject.lcsh Criminal justice, Administration of -- South Africa en
dc.subject.lcsh Lay judges -- South Africa en
dc.subject.lcsh Jury -- South Africa en
dc.title Assessore : 'n penologiese oorsig en
dc.type Dissertation
dc.description.department Penology
dc.description.degree M.A. (Penologie)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics