Institutional Repository

School of Criminal Justice

School of Criminal Justice

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Thenga, Godfrey (2014-11)
  While establishing modus operandi information is an investigative technique that is used globally in the investigation of fraud, investigators of child support grant fraud in South Africa do not properly use this technique ...
 • Mabunda, Dumisani Quiet (2014-09)
  Despite various policing strategies in the recent past, the police alone have not been able reduce crime in Soshanguve. Research into how partnerships in policing can assist in finding solutions to crime prevention is ...
 • Bruyns, Hennie, 1959- (1999-06)
  Die tradisionele benadering tot bestuur het die Suid-Afrikaanse korrektiewe sisteem sedert sy ontstaan gedomineer. Die vraag wat ontstaan, is of daar enige praktiese, werkbare altematiewe is, veral omdat die huidige ...
 • Doss, Daniel Adrian (2014-07)
  Background: The administrators, managers, and leaders of criminal justice organizations experience a plethora of processes that impact the strategic, tactical, and operational facets of their respective organizations. Sound ...
 • Thobane, Mahlogonolo Stephina (2014-06)
  Criminal career research postulates that offending behaviour develops over time during the course of one’s life. Thus, delinquency is not an isolated incident which occurs at a certain moment in time. This research comprises ...
 • Martin, Raymond Charles (2001-02)
  This dissertation, which is both exploratory and descriptive in nature, initially describes the development of the polygraph against a background of understanding society's rejection of the lying phenomenon. The theoretical ...
 • Luyt, Willem Frederik Muller (1996-06)
  In the study below, the phenomenon of "maximum security prisons" is described as it is applied in various parts of the world, according to capita selecta. The phenomenon is described as it occurs in four countries, namely ...
 • Luyt, Willem Frederik Muller (1999-06)
  Research into unit management in prisons was necessitated by a need to change the way in which South Africa deals with prisoners. The lack of respect for human dignity, poor control in prisons before and after demilitarisation ...
 • Le Roux, Gabriël Jacobus (2000-11)
  Die verkeerdelike posisionering van risikobestuur binne organisasies kan die rapporteringskanaal van die risikobestuurder beinvloed. Daar is ook merkbare verskille ten opsigte van risikobeheer aktiwiteite (bv. Sekuriteit ...
 • Ladikos, Anastasios, 1948- (1999-06)
  The purpose of this study was to retrospectively analyze a group of observation cases referred to a psychiatric institution through the criminal justice system by means of certain measuring instruments in order to ...
 • Van Vuuren, J. W. J., 1952- (1992-11)
  Plaaslike owerhede sal met die devolusie van politieke mag tot op derdevlakregering 'n groter rol in die bepaling van die toekoms van dorpe en stede speel. Binne die raamwerk van nasionale sekuriteit het plaaslike owerhede ...
 • Jacobs, Hendrina Fransina (1996-01)
  The first form of litigation in ancient times was by way of accusatorial process. Later on the inquisitorial process also gained acceptance, and although some countries use an accusatorial and others an inquisitorial ...
 • Hlongwane, Amon Lemmy (1998-11)
  The inmates who are serving life imprisonment are provided with the treatment programmes throughout their incarceration period until they are released from custody. In addition, they are afforded with their primary and ...
 • Du Toit, Pauline (2001-02)
  In the following theoretical study the phenomenon of boot camps is described within a penological perspective, as it has originated and developed and is applied in the United States of America. The primary aim of this study ...
 • Du Plessis, Willem Jacobus (1992-09)
  Die aard en omvang van motorvoertuigdiefstal in Suid-Afrika, het die ondersoeker aangespoor om 'n studie van die verskynsel soos dit in die Pretoria-Sentraal polisiestasiegebied voorkom, te loods. Data wat uit die dokumentere ...
 • Du Pré, Nicoline (1999-11)
  Na meer as veertig jaar het Suid-Afrika 'n nuwe politieke bedeling wat veranderde wetgewing in die vooruitsig stel. 'n Oorweging van 'n dekriminaliseringsbeleid vir die gebruik van dagga, beskou teen die agtergrond van ...
 • De Smidt, Stanley Charles (1998-06)
  Die proefskrif poog om 'n penologiese evaluering rakende die assessering van oortreders vir korrektiewe toesig weer te gee. Korrektiewe toesig is 'n vonnisopsie wat oortreders binne die gemeenskap rebabiliteer. 'n ...
 • Coetzer, Carina (1998-11)
  In hierdie navorsing is misdaadvoorkoming by besigheidskomplekse ondersoek aan die hand van Oscar Newman se verdedigbare ruimte teorie. Centurionsentrum is as studiegeval verkies omdat daar groot gebiede is wat volgens ...
 • Volschenk, Cornelis Theodoris (1992-11)
  Die Wet op Misbruik van Afhankl ikheidsvormende Stowwe beheer tans die regsposisie betreffende die misbruik van dwelmmiddels. Orie klasse afhankl ikheidsvormende medisyne word geskep waarvan slegs die handeldryf in ...

View more