Institutional Repository

1 John : ‘effects’ in biblical texts that constitute ‘lived experiences’ in the contemplative reading of those texts

Show simple item record

dc.contributor.author Van der Merwe, Dirk, 1952-
dc.date.accessioned 2019-11-28T08:50:25Z
dc.date.available 2019-11-28T08:50:25Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Van der Merwe, D.G., 1 John: ‘Effects’ in biblical texts that constitute ‘lived experiences’ in the contemplative reading of those texts, In die Skriflig 49(2), Art. #1930 en
dc.identifier.issn 2305-0853
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.4102/ids.v49i2.1930
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/26078
dc.description Abstracts in English and Afrikaans en
dc.description.abstract It is evident according to 1 John 2:28–3:10 that the eschatological events predicted in this text have implications for how people should live prior to these events. This essay explores this eschatological pericope by analysing a number of the linguistic effects used in the text in order to determine how the assumed spiritualities embedded in this pericope are generated to influence the readers. These linguistic effects form part of the rhetoric used by the author to awaken certain spiritualities (lived experiences) in readers in order to motivate them to act according to the recommendations given in the text. Four effects identified and examined in this essay that constitute ‘lived experiences’ in the contemplative reading of texts are (1) the dynamic interaction between text and reader, (2) the composition of images, (3) the dialectic of pretension and retention and (4) entanglement in a text. en
dc.description.abstract 1 Johannes: ‘Effekte’ in bybelste tekste wat ‘geleefde ervaringe’ in die nadenkende lees van daardie tekste konstitueer. Volgens 1 Johannes 2:28–3:10 is dit duidelik dat die eskatologiese gebeure waarna daar in die teks verwys word, implikasies het vir hoe die mens vóór hierdie gebeure behoort te lewe. Die artikel ondersoek hierdie eskatologiese perikoop deur ‘n aantal van die taalkundige effekte in die teks te analiseer om vas te stel hoe die veronderstelde spiritualiteite wat in die perikoop ingebed is, gegenereer is. Hierdie taalkundige effekte vorm deel van die teksretoriek wat deur die outeur aangewend is om bepaalde spiritualiteite in lesers wakker te maak met die doel om hulle te motiveer om volgens die aanbevelings wat in die teks vervat is, te handel. Vier effekte wat in hierdie artikel geïdentifiseer en ondersoek word en wat spiritualiteite of ‘geleefde ervaringe’ deur die kontemplatiewe lees van tekste tot stand bring, is (1) die dinamiese interaksie tussen teks en leser, (2) die samestelling van beelde, (3) die dialektiek van pretensie en retensie en (4) ‘verstrengeling met ‘n teks. af
dc.format.extent 1 online resource (9 pages) : color illustration en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aosis en
dc.rights © 2015. The Authors. Licensee: AOSIS OpenJournals. This work is licensed under the Creatve Commons Atributon License.
dc.subject 1 John 2:28–3:10 en
dc.subject Eschatological events en
dc.subject Assume spiritualities en
dc.subject Contemplative reading en
dc.subject.ddc 227.9406
dc.subject.lcsh Bible. Epistle of John, 1st -- Criticism, interpretation, etc. en
dc.subject.lcsh Eschatology -- Biblical teaching en
dc.title 1 John : ‘effects’ in biblical texts that constitute ‘lived experiences’ in the contemplative reading of those texts en
dc.type Article en
dc.description.department Christian Spirituality, Church History and Missiology en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics