Institutional Repository

The influence of Pope Innocent III on spiritual and clerical renewal in the Catholic Church during thirteenth century South Western Europe

Show simple item record

dc.contributor.advisor Madise, M. J. S. (Madise, Mokhele Johannes Singleton)
dc.contributor.author Laing, Ralph Steven Ambrose
dc.date.accessioned 2013-02-13T05:38:42Z
dc.date.available 2013-02-13T05:38:42Z
dc.date.issued 2011-10
dc.identifier.citation Laing, Ralph Steven Ambrose (2011) The influence of Pope Innocent III on spiritual and clerical renewal in the Catholic Church during thirteenth century South Western Europe, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/8638> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/8638
dc.description.abstract The struggle between church and state continued during the thirteenth century. The crusades continued in the East with the advance of Islam. Crusades were also called for to put an end to heresies, in particular the Albigensian heresy. Unfortunately the established orders, such as the Cistercians, failed to combat heresy and to solve the problems of corruption in the Church. Scholastic theology developed with the establishment of the universities. These events influenced the thirteenth century. During the thirteenth century spiritual renewal began with Pope Innocent III. Councils like the Fourth Lateran Council defined church teaching and addressed corruption of the clergy. However, one of the most important sources of spiritual renewal came from the mendicant orders who had been given permission by Pope Innocent III to operate in the Church. These orders contributed immensely to education in the universities and through the Catholic laity culture advanced. en
dc.description.abstract Die stryd tussen kerk en staat het voortgegaan gedurende die dertiende eeu. Die kruistogte het voortgeduur in die Ooste met die aanruk van Islam. Kruistogte was ook aangeroep om sodoende ‘n einde te maak aan kettery, veral Albiganiese kettery. Ongelukkig die ontwikkelde heerskappye, soos die Cisteriaanse orde, het nie daarin geslaag om probleme soos kettery en korrupsie in die kerk op te los. Skolastiese teologie het ontwikkel met die vestiging van die universiteite. Hierdie gebeure het ‘n kardinale impak gehad op die dertiende eeu. Gedurende die periode, het geestelik hernuwing begin met Pous Innocent III. Owerhede soos die Vierde Laterniese Owerheid het godsdiens onderrig, gedefinieer en korrupsie aangespreek. Tog, was een van die belangrikste bronne van geestelike hernuwing, die Bedelmonnik Orde, wat toestemming van Pous Innocent III gekry het om in die kerk te handel. Hierdie orde het bygedra tot onderig in universiteite en deur Katoliek leke het kultuur voortgespruit.
dc.format.extent 1 online resource (ix, 147, 10 leaves)
dc.language.iso en en
dc.rights University of South Africa
dc.subject Spiritual renewal en
dc.subject Social background en
dc.subject Political background en
dc.subject Economic background en
dc.subject Cultural background en
dc.subject Pope Innocent III en
dc.subject Fourth Lateran Council en
dc.subject Mendicant orders en
dc.subject Universities en
dc.subject Western culture en
dc.subject.ddc 282.09022
dc.subject.lcsh Spiritual life -- Catholic church
dc.subject.lcsh Christianity and politics -- History
dc.subject.lcsh Innocent III, Pope, 1160 or 61-1216
dc.subject.lcsh Friars
dc.subject.lcsh Catholic church -- Clergy
dc.subject.lcsh Lateran Council (4th: 1215)
dc.subject.lcsh Church history -- 13th century
dc.title The influence of Pope Innocent III on spiritual and clerical renewal in the Catholic Church during thirteenth century South Western Europe en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Christian Spirituality, Church History and Missiology en
dc.description.degree M. Th. (Church History)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics