Institutional Repository

Super maksimum gevangenisse

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cilliers, C. H. en
dc.contributor.author Pretorius, Alta en
dc.date.accessioned 2009-08-25T10:47:18Z
dc.date.available 2009-08-25T10:47:18Z
dc.date.issued 2009-08
dc.date.submitted 2002-05
dc.identifier.citation Pretorius, Alta (2009) Super maksimum gevangenisse, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/852> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/852
dc.description Summaries in Afrikaans and English
dc.description.abstract A prisoner who's behaviour is causing a security risk for his fellow prisoners, has to be separated from the rest of the prison population. His aggressive and violent attitude as well as his rejection of authority will lead to his incarceration at a super. maximum institution. The purpose of this thesis is to give a theoretical explanation on super maximum imprisonment. Aspects as prison architecture, the handling of the super maximum prisoner, the purpose and function of a super maximum prison and unit management as a form of prison management are observed. The subject is explained from a penological perspective. en
dc.description.abstract Gevangenes wie se optrede 'n sekuriteits-risiko vir ander gevangenes inhou, moet apart aangehou word. Hul aggressiewe en gewelddadige optrede, asook hul verwerping van gesag veroorsaak dat hul na 'n super maksimum gevangenis verwys word, waar hul slegs vir die minimum voorregte kwalifiseer. Met hierdie proefskrif word daar gepoog om 'n teoretiese uiteensetting ten opsigte van die super maksimum gevangenis te verleen. Aspekte wat onder andere die aandag geniet is gevangenisargitektuur, die hantering van die super maksimum gevangene binne inrigtingsverband, die doel en funksie van 'n super maksimum gevangenis en eenheidsbestuur as mees geskikte bestuursvorm. Die doel word vanuit 'n bepaalde oogpunt nagestreef, naamlik die penologiese perspektief.
dc.format.extent 1 online resource (xii, 337 leaves) : illustrations
dc.language.iso af
dc.subject Classification en
dc.subject Corrections en
dc.subject Medical care of prisoners en
dc.subject Prison architecture en
dc.subject Prison discipline en
dc.subject Prison management en
dc.subject Prison rights en
dc.subject Safe-custody en
dc.subject Super maximum imprisonment en
dc.subject Treatment of prisoners en
dc.subject Unit management en
dc.subject.ddc 365.33
dc.subject.lcsh Correctional institutions en
dc.subject.lcsh Prisons -- Design and construction en
dc.subject.lcsh Prison discipline en
dc.subject.lcsh Prison administration en
dc.subject.lcsh Prisoners -- Legal status, laws, etc en
dc.subject.lcsh Prisoners -- Medical care en
dc.subject.lcsh Super maximum imprisonment en
dc.title Super maksimum gevangenisse en
dc.type Thesis
dc.description.department Penology en
dc.description.degree D. Litt. et Phil.(Penology) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics