Institutional Repository

Riglyne aan grondslagfase-onderwysers om basiese konsepte in Engels aan Engels tweedetaalleerders te onderrig

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hugo, Anna Johanna, 1947-
dc.contributor.author Viljoen, Anna Hendriena
dc.date.accessioned 2012-11-01T06:58:24Z
dc.date.available 2012-11-01T06:58:24Z
dc.date.issued 2012-02
dc.identifier.citation Viljoen, Anna Hendriena (2012) Riglyne aan grondslagfase-onderwysers om basiese konsepte in Engels aan Engels tweedetaalleerders te onderrig, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/7060> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/7060
dc.description Text in Afrikaans en
dc.description.abstract In this study essential guidelines are given to Foundation Phase educators for the teaching of basic English concepts to English second language learners. Die research design is explained and recommendations are made. The following underlying problems, which were encountered in the research recommendation, are identified and discussed: Learning barriers with specific reference to English as a second language. The causes of learning barriers which include the discussion of intrinsic and extrinsic factors. Educator training is lacking and educators do not have the necessary knowledge and skills to teach basic concepts in English to second language learners. The necessity and advantages of timeous identification of barriers to learning to ensure that basic concepts are taught. The study was concluded with practical guidelines to reinforce basic concepts in learners in the Foundation Phase who are taught in English as a second language. Recommendations were made to parents, educators and the Department of Education. en
dc.description.abstract In die studie word riglyne aan Grondslagfase-onderwysers gegee vir die onderrig van basiese konsepte in Engels aan Engels tweedetaalleerders. Hierdie basiese konsepte is noodsaaklik vir vordering in die Grondslagfase. Die navorsingontwerp verduidelik en aanbevelings gemaak. Die volgende sub-probleme wat onderliggend is aan die navorsingsvoorstel is geïdentifiseer en bespreek, naamlik: Struikelblokke tot leer met spesifieke verwysing na Engels as tweedetaal. Die oorsake wat lei tot struikelblokke tot leer waaronder intrinsieke en ekstrinsieke faktore word bespreek. Onderwyseropleiding is onvoldoende en onderwysers beskik nie oor die kennis en vaardighede om basiese konsepte in Engels aan Engels tweedetaalleerders te onderrig nie. Die noodsaaklikheid van vroeë identifisering en die voordele verbonde aan vroegtydige identifisering van struikelblokke tot leer om te verseker dat basiese konsepte voldoende vasgelê word. Die studie is afgesluit met praktiese riglyne vir die vaslegging van basiese konsepte aan leerders in die Grondslagfase wat in Engels as tweede taal onderrig word. Aanbevelings is aan die ouers, onderwysers en die Departement van Onderwys gemaak.
dc.format.extent 1 online resource ([135] leaves)
dc.language.iso af en
dc.subject Basic concepts en
dc.subject Inclusive education en
dc.subject Non-English mother tongue learners en
dc.subject Intrinsic barriers en
dc.subject Extrinsic barriers en
dc.subject Timeous identification and support en
dc.subject Educator training en
dc.subject Guidelines en
dc.subject Reinforce en
dc.subject Basies konsepte
dc.subject Inklusiewe onderwys
dc.subject Nie-Engels moedertaalleerders
dc.subject Intrinsieke struikelblokke
dc.subject Ekstrinsieke struikelblokke
dc.subject Vroegtydige identifisering en ondersteuning
dc.subject Hulpverlening
dc.subject Onderwysersopleiding
dc.subject Riglyne
dc.subject Vaslegging
dc.subject.ddc 372.6521044
dc.subject.lcsh English language -- Study and teaching (Primary) -- South Africa -- Foreign speakers
dc.title Riglyne aan grondslagfase-onderwysers om basiese konsepte in Engels aan Engels tweedetaalleerders te onderrig en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Inclusive Education en
dc.description.degree M. Ed. (Inklusiewe Onderwys)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics