Institutional Repository

Oorsake van leermislukking in die Junior Primêre fase van skole in die Windhoek stadsgebied

Show simple item record

dc.contributor.advisor Landsberg, E. I. en
dc.contributor.author Cloete, Hendrika en
dc.date.accessioned 2009-08-25T10:45:45Z
dc.date.available 2009-08-25T10:45:45Z
dc.date.issued 2009-08-25T10:45:45Z
dc.date.submitted 2002-11 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/675
dc.description Thesis in Afrikaans with summaries in Afrikaans and English
dc.description Abstract in Afrikaans and English
dc.description.abstract Die doel van hlerdie ondersoek is om die ekstrinsieke en intrinsieke oorsake van leermislukking met spesifieke verwysing na skole in die Windhoek stadsgebied te bepaal en om aanbevelings te doen hoe om leermislukking teen te werk. Leermislukking en druiping is onrusbarend hoog in skole in die Windhoek stadsgebied. Nadat die Ministerie van Onderwys die semi-outomatiese promoveringstelsel ingestel het, het druiping afgeneem maar leermislukking het toegeneem omdat leerders gepromoveer word sonder dat hulle sukses in die vorige graad behaal het. Volgens die literatuurstudie le die oorsake van leermislukking by die ouerhuis, die skool, die omgewing en in die leerder self. Die empiriese ondersoek toon ooreenkomste met die literatuurstudie wat betref die oorsake van leermislukking. Om die oorsake teen te werk - moet onderwysers beter opgelei word - moet die ouers meer bewus gemaak word van hulle rol in die leersukses van hulle kinders - is meer skoolgeboue en onderwysers nodig om kleiner klasse te bewerkstellig. en
dc.description.abstract The purpose of this research is to establish the extrinsic and intrinsic causes of learning failure with specific reference to schools in the Windhoek municipal area and to make recommendations to counteract learning failure. Learning failure and grade failing are disconcertingly high in schools in the Windhoek municipal area. After the Ministry of Education implemented the semi-automatic promotion system, grade failing decreased, but learning failure increased because learners are promoted without achieving success in a prior grade. According to the literature study, the causes of learning failure are to be found in the home, the school, the environment, and the learner. Similarities regarding the causes of learning failure were found in the empirical investigation and the literature study. To counteract these causes • teachers should be better trained • parents should become more aware of their role in the learning success of their children • more school buildings and teachers are needed to limit class sizes.
dc.format.extent 1 online resource (ix, 187 p.)
dc.language.iso af en
dc.subject Learning failure en
dc.subject Semi-automatic promotion
dc.subject Underachievement
dc.subject Extrinsic causes of learning failure
dc.subject Parental styles
dc.subject School problems
dc.subject Learning difficulties
dc.subject Environmental problems
dc.subject Health problems
dc.subject.ddc 371.285096881
dc.subject.lcsh Academic achievement -- Namibia -- Windhoek
dc.subject.lcsh School failure -- Namibia -- Windhoek
dc.subject.lcsh Underachievers -- Namibia -- Windhoek
dc.subject.lcsh Promotion (School) -- Namibia -- Windhoek
dc.subject.lcsh Education, Primary -- Namibia -- Windhoek
dc.title Oorsake van leermislukking in die Junior Primêre fase van skole in die Windhoek stadsgebied en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Educational Studies en
dc.description.degree M.Ed. (Inclusive Education) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics