Institutional Repository

Vorderingsregte as sekerheidsobjektesekerheidsessies of notariele verbande?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Scott, Susan (Susanna Johanna) en
dc.contributor.author Dekker, Louise en
dc.date.accessioned 2012-10-05T07:17:35Z
dc.date.available 2012-10-05T07:17:35Z
dc.date.issued 1997-11
dc.date.submitted 1997
dc.identifier.citation Dekker, Louise (1997) Vorderingsregte as sekerheidsobjektesekerheidsessies of notariele verbande?, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/6545> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/6545
dc.description Text in Afrikaans en
dc.description.abstract Die doel van saaklike sekerheidstelling is om 'n saak as eksekusievoorwerp tot die beskikking van die kredietgewer te stel. Vorderingsregte as sekerheidsobjekte voldoen hieraan en moet daarom as deel van die saakbegrip beskou word. Vorderingsregte word in die praktyk as sekerheidsobjekte aangewend of by wyse van sekerheidsessies of deur middel van die registrasie van 'n notariele verband daaroor. Alhoewel die regspraak by sekerheidsessies voorkeur gee aan 'n verpandingskonstruksie, is Scott van mening dat 'n algehele sekerheidsessie nog moontlik is. Die toepassing van die verpandingskonstruksie lewer aanvaarbare resultate en voldoen meestal aan die kontrakterende partye se behoeftes. Die vereiste van publisiteit by pandreg sal egter in sekere gevalle nie vir die partye aanvaarbaar wees nie en kan algehele sekerheidsessies hier 'n oplossing bied. By notariele verbande is die bestaande posisie ingevolge waarvan 'n onderskeid gemaak word tussen liggaamlike en onliggaamlike sake as sekerheidsobjekte, onuithoudbaar en is wetgewing in die verband nodig. The aim of real security is to have objects available to a creditor for execution. Personal rights may be used for this purpose and should therefore be included in the definition of property. In practise claims (personal rights) are used as security objects by way of a security cession or through the registration of a notarial bond over the claims. Although the courts give preference to personal rights in security by way of pledge, Scott is of the opinion that these decisions do not exclude out-and-out security cessions. The results that application of the law of pledge causes, are acceptable and will mostly fulfil the need of the parties. In certain situations the requirement of publicity will however be unacceptable in which instance out-and-out security cessions may be the solution. The current position where a distinction is made between corporeal and incorporeal property as security objects, is unacceptable and legislation is needed in this regard. en
dc.format.extent 1 online resource (21 leaves) en
dc.language.iso Afrikaans en
dc.subject Real security en
dc.subject Personal rights en
dc.subject Property en
dc.subject Security en
dc.subject Cession en
dc.subject Pledge en
dc.subject Out-and-out cession en
dc.subject Notarial bond en
dc.subject Publicity en
dc.subject Incorporeal property en
dc.subject.ddc 346.922068
dc.subject.lcsh Security (Law) -- South Africa en
dc.subject.lcsh Bonds -- South Africa en
dc.subject.lcsh Pledges (Law) -- South Africa en
dc.subject.lcsh Assignments for benefit of creditors -- South Africa en
dc.subject.lcsh Debtor and creditor -- South Africa en
dc.title Vorderingsregte as sekerheidsobjektesekerheidsessies of notariele verbande? en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Private Law en
dc.description.degree LL.M. en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics