Institutional Repository

The assessment of the control function of social work managers

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reynolds, Coenraad Christoffel
dc.contributor.author Naile, Bongiwe Cynthia
dc.date.accessioned 2011-10-03T08:06:29Z
dc.date.available 2011-10-03T08:06:29Z
dc.date.issued 2011-07
dc.identifier.citation Naile, Bongiwe Cynthia (2011) The assessment of the control function of social work managers, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/4875> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/4875
dc.description.abstract The purpose of this research study was to assess the control function of social work managers. The basic focus of the study is on how they perceive this management function of control as they exercise it, as well as how it is exercised to them. Out of two research methods that one can choose from, namely quantitative and qualitative, the quantitative was chosen as the relevant one to use because of the specific close-ended questions that were to be answered by respondents regarding the exercise of control as a management function. Out of twenty five (25) questionnaires, an analysis of data was done on twenty (N = 20), because that was the original target and the five were just distributed in case some could not answer for whatever reason. The findings and responses from the respondents were analysed and interpreted to meet the main objectives of the study. en
dc.description.abstract Die doel van hierdie studie was om vas te stel wat die kontrole funksie van ’n maatskaplikewerk-bestuurder is. Hierdie studie is gefokus op hoe die bestuursfunksie beleef word soos dit beoefen word. Van die twee navorsingsmetodes waaruit gekies kan word, naamlik kwalitatief en kwantitatief, is daar besluit dat die kwantitatiewe metode meer relevant sal wees omdat dit spesifieke geslote vrae vra wat ingestel is op die bestuursfunksie van kontrole. Uit die 25 vraelyste is die data van 20 (N = 20) vraelyste ontleed, aangesien dit die aanvanklike teiken was. Daar is 5 ekstra uitgedeel net ingeval daar persone sou wees wat nie die vraelys kon voltooi nie. Die bevindinge en reaksie van die 20 ondervraagdes is ontleed en geïnterpreteer om die basiese doel van die studie te bereik.
dc.format.extent 1 online resource (vii, 101 leaves)
dc.language.iso en en
dc.subject Management en
dc.subject Manager en
dc.subject Social work manager en
dc.subject Supervisor en
dc.subject Control en
dc.subject Planning organising en
dc.subject Leading en
dc.subject Non-governmental organization en
dc.subject Community-based organisation en
dc.subject.ddc 361.320683
dc.subject.lcsh Social workers -- Supervision of -- South Africa
dc.subject.lcsh Social work administration -- South Africa
dc.title The assessment of the control function of social work managers en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Social Work
dc.description.degree M. Diac. (Social Work)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics