Institutional Repository

Psigologies-opvoedkundige ondersoek na kinderheldeverering vir ontoereikende ouers

Show simple item record

dc.contributor.advisor Venter, M. A. (Dr.)
dc.contributor.author Moolman, Lindie
dc.date.accessioned 2011-09-15T06:54:29Z
dc.date.available 2011-09-15T06:54:29Z
dc.date.issued 2011-02
dc.identifier.citation Moolman, Lindie (2011) Psigologies-opvoedkundige ondersoek na kinderheldeverering vir ontoereikende ouers, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/4761> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/4761
dc.description Afrikaans text
dc.description.abstract In this study, the reasons for the phenomenon of continuous loyalty towards and hero worship of incapable parents are investigated. Case studies with a qualitative and quantitative research paradigm were completed on two adolescents. Media that was used to collect data include: interviews, Kinetic Family Drawing, Sacks Incomplete Sentence Test and the High School Personality Questionnaire. The findings of this study indicate that there are certain factors that are typical traits of incapable parenthood. Adolescents deal with this child-parent relationship through rationalisation and defence. The result is a feeling of inferiority, poor self-image and behavioural patterns that are aimed at satisfying the parents and receiving in turn, positive feedback. This study supplies answers to parents and individuals in the educational-psychological field in understanding the adolescent in such situations. Further research is however necessary to gain information about this phenomenon in order to be able to substantiate the findings. en
dc.description.abstract In hierdie studie is die redes vir die verskynsel van lojaliteit teenoor, en heldeverering vir ontoereikende ouers ondersoek. `n Gevallestudie, met `n kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsingsbenadering is op twee adolessente gedoen. Die media waarmee die data ingesamel is sluit in: onderhoudvoering, Kinetiese Gesinstekening, Sacks Onvoltooide Sinnetoets en die Hoërskoolpersoonlikheidsvraelys. Die bevindings van hierdie studie toon aan dat daar sekere faktore is wat kenmerkend van ontoereikende ouerskap is. Adolessente spreek hierdie ouer-kind-verhouding aan deur rasionalisasie en verdediging. Die gevolg is `n gevoel van minderwaardigheid en `n swak selfbeeld, asook gedrag wat daarop gerig word om die ouers tevrede te stel en positiewe terugvoer van hulle af te kry. Hierdie studie bied antwoorde aan ouers en persone in die opvoedkundige-sielkunde praktyk oor hoe om adolessente in sulke situasies te verstaan. Verdere navorsing is egter nodig om inligting oor dié verskynsel te bekom en sodoende bevindings te kan veralgemeen.
dc.format.extent 1 online resource (xii, 132 leaves : col. ill.)
dc.language.iso other en
dc.subject Kinderheldeverering en
dc.subject Ontoereikende ouers en
dc.subject Mishandeling en
dc.subject Verwaarlosing en
dc.subject Ouerskapstyle en
dc.subject Gehegtheid en
dc.subject Adolessent en
dc.subject Irrasionele lojaliteit en
dc.subject Psigososiale ontwikkeling en
dc.subject Ekosistemiese teorie en
dc.subject Relasieteorie en
dc.subject Child hero worship/veneration en
dc.subject Incapable parents en
dc.subject Abuse en
dc.subject Neglect en
dc.subject Parenting styles en
dc.subject Attachment en
dc.subject Adolescent en
dc.subject Irrational loyalty en
dc.subject Psycho-social development en
dc.subject Eco systemic theory en
dc.subject Relation theory en
dc.subject.ddc 373.019
dc.subject.lcsh High school students -- Attitudes
dc.subject.lcsh High school students -- Psychology
dc.subject.lcsh Abused teenagers -- Attitudes
dc.subject.lcsh Abused teenagers -- Psychology
dc.subject.lcsh Educational psychology
dc.subject.lcsh Parent and teenager -- Psychological aspects
dc.subject.lcsh Hero worship -- Psychological aspects
dc.subject.lcsh High school students -- Attitudes
dc.subject.lcsh High school students -- Psychology
dc.subject.lcsh Abused teenagers -- Attitudes
dc.subject.lcsh Abused teenagers -- Psychology
dc.subject.lcsh Educational psychology
dc.subject.lcsh Parent and teenager -- Psychological aspects
dc.subject.lcsh Hero worship -- Psychological aspects
dc.title Psigologies-opvoedkundige ondersoek na kinderheldeverering vir ontoereikende ouers en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Further Teacher Education
dc.description.degree M. Ed. (Voorligting)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics