Institutional Repository

Literatuur en maatskappykritiek : problematisering van seksualiteit in Tom Lanoye se ̀Monstertrilogie'

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roos, H.M. (Prof.)
dc.contributor.author Joubert, Christiaan Johannes
dc.date.accessioned 2010-09-21T14:09:04Z
dc.date.available 2010-09-21T14:09:04Z
dc.date.issued 2010-03
dc.identifier.citation Joubert, Christiaan Johannes (2010) Literatuur en maatskappykritiek : problematisering van seksualiteit in Tom Lanoye se ̀Monstertrilogie', University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/3596> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/3596
dc.description.abstract This dissertation is a report on how Tom Lanoye, a contemporary Flemish author who explores themes of social relevance, deconstructs the sexual identity of his characters within the context of a postmodernist culture. The manifestation of this deconstruction process is described within those theoretical paradigms of Michel Foucault and Judith Butler that link sexual identity and social mores. For the purpose of this research Tom Lanoye‘s ‘Monster’ Trilogy was selected. Set against the backdrop of Belgium society during the late nineties of the twentieth century and highlighting the moral downfall of the Deschryver patriarchy, Lanoye’s novels address an assortment of contemporary gender and social political issues in his trilogy. These include the following: political corruption; incest; homosexuality; racism; the sexual abuse of minors; the relation between language and identity, volatile childrenparent relationships; the subversion of gender norms and sexual transformation. en
dc.description.abstract In hierdie verhandeling word verslag gedoen van die wyse waarop Tom Lanoye as hedendaagse eksponent van die Vlaamse versetprosa die seksuele identiteit van sy karakters binne die konteks van 'n postmodernistiese verwysingsraam dekonstrueer. Die manifestasie van hierdie dekonstruksieproses word beskryf binne die teoretiese paradigmas met betrekking tot die verband tussen seksuele identiteit en maatskappy van Michel Foucault en Judith Butler. Vir die doel van hierdie ondersoek is Lanoye se 'Monstertrilogie' geselekteer. Gesitueer teen die agtergrond van die Belgiese maatskappy in die laat negentigerjare van die twintigste eeu en gefokus op die morele ondergang van die Deschryver-patriargie, sny Lanoye se trilogie 'n verskeidenheid van aktuele gender-en sosio-politieke kwessies aan. Hierdie kwessies sluit in: politieke korrupsie; bloedskande; homoseksualiteit, rassisme; die seksuele misbruik van minderjariges; die verhouding tussen taal en identiteit; onbestendige ouer-kind-verhoudings; die ondermyning van gendernorme en die kwessie van seksuele transformasie.
dc.format.extent 1 online resource (139 leaves)
dc.language.iso other en
dc.subject Flemish prose en
dc.subject Literature and social critique en
dc.subject Tom Lanoye en
dc.subject Language and identity en
dc.subject Michel Foucault en
dc.subject Patriarchy en
dc.subject Vlaamse prosa
dc.subject Literatuur en maatskappykritiek
dc.subject Taal en identiteit
dc.subject Ondermyning van gendernorme
dc.subject Subversiewe ligaamshandelinge
dc.subject Postmoderne magsverhoudinge
dc.subject Patriargie
dc.subject Judith Butler
dc.subject.ddc 839.31364
dc.subject.lcsh Lanoye, Tom, 1958- -- Criticism and interpretation
dc.subject.lcsh Lanoye, Tom, 1958- -- Monster trilogie
dc.subject.lcsh Foucault, Michel, 1926-1984
dc.subject.lcsh Butler, Judith, 1956-
dc.subject.lcsh Gender identity in literature
dc.subject.lcsh Postmodernism (Literature) -- Belgium
dc.subject.lcsh Literature and society -- Belgium -- History -- 20th century
dc.subject.lcsh Patriarchy -- Belgium
dc.title Literatuur en maatskappykritiek : problematisering van seksualiteit in Tom Lanoye se ̀Monstertrilogie' en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Afrikaans and Theory of Literature
dc.description.degree M.A. (Afrikaans)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics