Institutional Repository

Nuwe kerklied in Brittanje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Van der Berg, R.J. (Dr.)
dc.contributor.author Human, Corlea Johanna
dc.date.accessioned 2010-04-20T11:03:02Z
dc.date.available 2010-04-20T11:03:02Z
dc.date.issued 1990-09
dc.identifier.citation Human, Corlea Johanna (1990) Nuwe kerklied in Brittanje, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/3223> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/3223
dc.description.abstract The development and singability of the new hymn in Britain is dependent on the interaction between the hymnologist, organist (cum music director), minister and members of the congregation. The discussion of the hymn text points out that it acts as a form of communication between God and man and as a link between present and future demonstrations of faith. Then the tonality, tempo, metre, rhythm and structure of the new hymn in Britain are discussed. The structure of the hymn is studied in more detail, using eight case studies to elucidate the interval structure of the melody, harmony and structure scheme of the* hymn. Some of the the most significant deductions are that the patternisation of intervals enhances the singability of the melody and that a variety of smaller, and even more so, bigger disjunct intervals lead to greater variation of the linear and vertical harmonic implications. en
dc.description.abstract Die nuwc kerklied in Brittanje is vir sy ontwikkeling afhanklik van 'n interaksie tussen die himnoloog, orrelis (cum musiekdirekteur), predikaint en gemeentelid. Die mate waarin hierdie wisselwerking tussen die partye suksesvol is, bepaal grotendeels die singbaarheid van die kerklied. Die bespreking van die kerkliedteks behels onder meer dat die teks as konimunikasiemiddel tussen God en die mens dien. en dat dit as mededeler van bestaande en nuwe geloofshandelinge dien. Die studie behandel verder tonaliteit, tempo, metrum en ritme en die vorm van die nuwe kerklied in Brittanje. Die vorm van die kerklied, in agt gevalstudies belig, behels die intervalsamestelling van die melodie, die harmonie en struktuurskema van die kerklied. Van die belangrikste afleidings is dat die patroonmatige hantering van 'n interval die singbaarheid van 'n melodie verhoog en dat 'n verskeidenheid van kleiner en veral groter disjunkte intervalle groter variasie van sowel liniere as vertikale harmoniese implikasies tot gevolg het.
dc.format.extent 1 online resource (xvii, 228 leaves)
dc.language.iso en en
dc.subject.ddc 781.7100941
dc.subject.lcsh Church music -- Great Britain
dc.subject.lcsh Hymns, English
dc.title Nuwe kerklied in Brittanje en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Music
dc.description.degree M. Mus.


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics