Institutional Repository

Hans Christian Andersen's romantic imagination : exploring eighteenth and nineteenth century romantic conceptualisations of the imagination in selected fairy tales by Hans Christian Andersen

Show simple item record

dc.contributor.advisor Donaldson, Eileen
dc.contributor.author Greyvensteyn, Annette
dc.date.accessioned 2018-12-13T06:21:17Z
dc.date.available 2018-12-13T06:21:17Z
dc.date.issued 2018-07
dc.identifier.citation Greyvensteyn, Annette (2018) Hans Christian Andersen's romantic imagination : exploring eighteenth and nineteenth century romantic conceptualisations of the imagination in selected fairy tales by Hans Christian Andersen, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/25146>
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/25146
dc.description Includes bibliographical references (leaves 119-131) en
dc.description Text in English with summaries in English and Afrikaans en
dc.description.abstract There are certain influences from the eighteenth and nineteenth century English and German romantic Zeitgeist that can be discerned in Hans Christian Andersen’s fairy tales. The role of the imagination stands out as a particularly dominant notion of the romantic period as opposed to the emphasis on reason during the Enlightenment. It is this romantic influence that Andersen’s tales especially exemplify. For him the imagination is transcendent – one can overcome the mystery and hardship of an earthly existence by recasting situations imaginatively and one can even be elevated to a higher, spiritual realm by its power. The transcendent power of the imagination is best understood by viewing it through the lens of negative capability, a concept put forward by romantic poet, John Keats. The concept implies an “imaginative openness” to what is, which allows one to tolerate life’s uncertainties and the inexplicable suffering that forms part of one’s earthly existence by using the imagination to open up new potential within trying circumstances. In selected fairy tales, Andersen’s child protagonists transcend their circumstances by the power of their imagination. In other tales, nature is instrumental in this imaginative transcendence. The natural world conveys spiritual truths and has a moralising influence on the characters, bringing them closer to the Ultimate Creator. This follows the philosophy of German Naturphilosophie, as well as that of English romantics like Coleridge and Wordsworth, for whom nature functions as a portal to the spiritual world. The concept of the “sublime” underpins this philosophy. If nature is viewed through an imaginative, instead of an empirical lens, it becomes the means by which the temporal world can be transcended. It is a message of hope and as such is in keeping with Andersen’s self professed calling as visionary who uses his art to uplift mankind. In this he is the ultimate romantic hero or outsider who, while standing on the periphery of society, observes its shortcomings and feels called upon to show the way to a better world. en
dc.description.abstract Sekere invloede van agtiende- en negentiende eeuse Engelse en Duitse romantisisme kan in Hans Christian Andersen se feëverhale bespeur word. Veral die rol van die verbeelding staan uit as ‘n dominante invloed van romantisisme, in teenstelling met die laat sewentien- en vroeë agtiende eeuse fokus op rasionaliteit. Dit is hierdie romantiese invloed wat Andersen se verhale veral versinnebeeld. Vir hom is die verbeelding transendentaal – ‘n mens kan die misterie en swaarkry van jou aardse bestaan oorkom deur situasies deur die oog van die verbeelding te bejeën en kan selfs deur die mag van die verbeelding opgehef word na ‘n hoër, meer spirituele vlak. Die transendentale mag van die verbeelding kan beter begryp word wanneer dit deur die lens van “negative capability” gesien word. Hierdie konsep is deur die romantiese digter, John Keats, voorgestel. Die konsep impliseer ‘n verbeeldingryke openheid in die aangesig van aardse onsekerheid en swaarkry, wat die mens uiteindelik in staat stel om nuwe potensiaal in moeilike omstandighede raak te sien. In uitgekose feëverhale, oorkom Andersen se kinderprotagoniste hul moeilike omstandighede deur die mag van die verbeelding. In ander verhale is die natuur deurslaggewend in dié transendentale verbeeldingsreis. Nie net dra die natuur geestelike waarhede oor nie, maar dit het ook ‘n moraliserende invloed op die karakters, wat hulle nader aan ‘n Opperwese bring. Dit herinner aan die Duitse Naturphilosophie, asook die sienswyse van Engelse romantikusse soos Coleridge en Wordsworth, vir wie die natuur ‘n deurgangsroete na die geestelike wêreld is. Die idee van die “sublime” is onderliggend aan hierdie filosofie. As die natuur deur middel van die verbeeldingslens, in plaas van deur ‘n empiriese lens bejeën word, kan dit ‘n manier word om die aardse te oorkom. Dit is dus ‘n boodskap van hoop wat in lyn is met Andersen se selfopgelegde taak as profeet wat sy kuns gebruik om die mensdom op te hef. In hierdie opsig is hy die absolute romantiese held of buitestaander, wat, ofskoon hy aan die buitewyke van die samelewing staan, tóg tekortkominge raaksien en geroepe voel om die weg na ‘n beter wêreld te wys. af
dc.format.extent 1 online resource (132 leaves) en
dc.language.iso en en
dc.subject Hans Christian Andersen en
dc.subject Fairy tales en
dc.subject Imagination en
dc.subject English romanticism en
dc.subject German transcendentalism en
dc.subject Negative capability en
dc.subject Universal soul en
dc.subject Spiritualisation of nature en
dc.subject Romantic outsider en
dc.subject Social criticism en
dc.subject Hans Christian Andersen af
dc.subject Feëverhale af
dc.subject Verbeelding af
dc.subject Engelse romantisisme af
dc.subject Duitse transendentalisme af
dc.subject Universele siel af
dc.subject Spiritualisering van die natuur af
dc.subject Spiritualisering van die natuur af
dc.subject Romantiese buitestaander af
dc.subject Sosiale kritiek af
dc.subject.ddc 839.8136
dc.subject.lcsh Andersen, H. C. (Hans Christian), 1805-1875. Tales. Selections. English en
dc.subject.lcsh Andersen, H. C. (Hans Christian), 1805-1875 -- Themes, motives en
dc.subject.lcsh Andersen, H. C. (Hans Christian), 1805-1875 -- Influence en
dc.subject.lcsh English literature -- Foreign influences en
dc.subject.lcsh Fairy tales in literature en
dc.subject.lcsh Romanticism -- Germany en
dc.subject.lcsh Romanticism -- England en
dc.subject.lcsh Imagination in literature en
dc.subject.lcsh Transcendentalism in literature en
dc.title Hans Christian Andersen's romantic imagination : exploring eighteenth and nineteenth century romantic conceptualisations of the imagination in selected fairy tales by Hans Christian Andersen en
dc.type Dissertation en
dc.description.department English Studies en
dc.description.degree M.A. (English) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics