Institutional Repository

Inkolelo yokuphila ungunaphakade e-Alkabulan [Afrika]: Umnyombo wesakhiwo sendilinga/iqhugwane/ uguqasithandaz

Show simple item record

dc.contributor.author Mthembu, Ntokozo
dc.date.accessioned 2018-08-17T12:21:00Z
dc.date.available 2018-08-17T12:21:00Z
dc.date.issued 2018-08-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/24696
dc.description.abstract Ukuqhoqhobalwa kwezwekazi i-Alkabulan ngamazwe aseNtshonalanga kubonakala ekukhiqizweni komnotho kanye nolwazi ezikhungweni zemfundo ephakeme. Lokhu kubonakala lapho ulwazi, nezilimi kanye nendlela yokubuka ngeso laseNtshonalanga kuphoqelekile futhi kugcizelelwa kwizifundo zobuchwepheshe. Lesisimo sinomthelela ekutheni abantu base-Afrika kanye nabafundi kwizikhungo eziphakeme bazibandakanye kumbhedukazwe obizwa ngokuthi i-#Ushintsho kuhla lokufunda [#Curriculum Transformation]. Leliphepha limayelana nokubuyekezwa kwezindlela zesintu zokuhlaziya kanye namasu okumele asetshenziswe ezikhungweni zemfundo ephakeme eNingizimu ye-Alkabulan. Lokhu kuzokwenziwa ngokuba kubhekwe indlu yendilinga yona eyisakhiwo esiphambili e-Alkabulan njengesu lokuzibuyekeza kokuzazi kwabantu abamnyama. en
dc.language.iso isiZulu en
dc.publisher Unisa en
dc.subject Ukuphila unaphakade en
dc.subject Iqhugwane en
dc.subject Indlu yendilinga en
dc.subject Uguqasithandaze en
dc.subject Izindlela zokucwaninga en
dc.subject Africa en
dc.subject Ukuhlaziya kwaseAfrika en
dc.title Inkolelo yokuphila ungunaphakade e-Alkabulan [Afrika]: Umnyombo wesakhiwo sendilinga/iqhugwane/ uguqasithandaz en
dc.type Article en
dc.description.department Sociology en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics