Institutional Repository

Assosiasie en koördinasie van notasie met klawers by die ontwikkeling van 'n leesvermoë by die klavierbeginner

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mathlener, René Wouter en
dc.contributor.author Hesse, Maria Elizabetha en
dc.date.accessioned 2009-08-25T10:58:55Z
dc.date.available 2009-08-25T10:58:55Z
dc.date.issued 2009-08-25T10:58:55Z
dc.date.submitted 2005-11-30 en
dc.identifier.citation Hesse, Maria Elizabetha (2009) Assosiasie en koördinasie van notasie met klawers by die ontwikkeling van 'n leesvermoë by die klavierbeginner, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/2007> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/2007
dc.description.abstract The study substantiates common strategies and theories regarding the teaching of sight-reading. The literature study done on sight-reading at the keyboard consists of opinions and recommendations resulting from empirical findings of well-known piano pedagogues. Seven beginner courses were analysed in order to assess their presentation of a well-structured development of piano sight-reading against the opinions and recommendations of well-known piano pedagogues and authors in this field as well as the personal experience of the researcher. During this process it was discovered that insufficient attention was paid to the development of the association between a note symbol and its corresponding key on the piano. However no attention was paid to the act of playing while reading ahead. The researcher compiled additional progressive exercises for the 7 to 9 year old beginner, to address the above-mentioned discrepancies. The exercises and their individual purposes are clearly explained with instructions regarding their performance. en
dc.description.abstract Hierdie studie bevestig algemene strategieë en teorieë aangaande die ontwikkeling van vaardighede om musieknotasie te lees en te speel. Die literatuur wat in hierdie studie bestudeer is, handel oor opinies en aanbevelings van vooraanstaande klavierpedagoë wat voortspruit uit die resultate van hulle empiriese navorsing. Sewe aanvangskursusse is ontleed en die aktiwiteite en metodes waarvolgens vaardighede onderrig word om musieknotasie te leer lees en speel, is gemeet aan die aanbevelings van vooraanstaande klavierpedagoë, navorsers op die gebied, asook die navorser se eie ervaring met die boeke. Gedurende die studie is daar ontdek dat daar meesal nie aandag geskenk word aan die ontwikkeling van 'n assosiasie tussen 'n toonhoogtesimbool en ooreenstemmende klawer op die klavier nie en glad nie aan die proses van vooruitlees nie. Om hierdie tekortkominge te oorkom het die navorser 'n stel aanvullende en progressiewe oefeninge saamgestel wat maklik genoeg uitvoerbaar is vir die 7- tot 9-jarige beginner. Duidelike beskrywings van die oefeninge, elkeen se spesifieke doel, en aanwysings vir effektiewe uitvoering daarvan word verskaf.
dc.format.extent 1 online resource (v, 64 leaves :ill., music)
dc.language.iso en en
dc.subject Association en
dc.subject Keyboard en
dc.subject Beginner en
dc.subject Look ahead en
dc.subject Beginners course en
dc.subject Melodic patterns en
dc.subject Directional reading en
dc.subject Piano key en
dc.subject Ensemble playing en
dc.subject Rhythmic patterns en
dc.subject Exercises en
dc.subject Sight-reading en
dc.subject First lesson en
dc.subject Topography en
dc.subject Intervals en
dc.subject Visualisation en
dc.subject Aanvangskursusse en
dc.subject Lees en speel en
dc.subject Akkoordpatrone en
dc.subject Melodiese patrone en
dc.subject Assosiasie en
dc.subject Oefeninge en
dc.subject Beginner en
dc.subject Ritmepatrone en
dc.subject Eerste les en
dc.subject Samespel en
dc.subject Innerlike voorstelling en
dc.subject Speelrigtings en
dc.subject Interval-afstand en
dc.subject Topografie en
dc.subject Klavierklawer en
dc.subject Vooruitlees en
dc.subject Klawerbord en
dc.subject.ddc 781.423071
dc.subject.lcsh Sight-reading (Music) -- Study and teaching
dc.subject.lcsh Sigh-reading (Music) -- Studies and exercises
dc.title Assosiasie en koördinasie van notasie met klawers by die ontwikkeling van 'n leesvermoë by die klavierbeginner en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Art History, Visual Arts and Music en
dc.description.degree M.A. (Musicology) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics