Institutional Repository

Strategic human resource management models: a review and a proposal for South African companies

Show simple item record

dc.contributor.author Grobler, Pieter Alexander
dc.date.accessioned 2016-02-18T13:40:06Z
dc.date.available 2016-02-18T13:40:06Z
dc.date.issued 1993
dc.identifier.citation Grobler, P.A. 1993. Strategic human resource management models: A review and a proposal for South African companies. Bestuursdinamika/Management Dynamics, vol.2, no.3 (Winter). en
dc.identifier.issn 1019-567X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/19953
dc.description.abstract In die lig van die onsekere omgewing waarbinne ondememings in Suid- Afrika moet fiinksioneer, is dit wenslik dat die belangrikste hulpbron wat die ondememing besit, naamlik sy mannekrag, optimaal benut moet word. Ten einde hierdie doelwit te bereik, is ’n proaktiewe ingesteldheid van die mannekragbestuursfiinksie noodsaaklik. Die metode wat in hierdie verband toegepas moet word, vereis die integrering van die mannekragbestuursfunksie met die strategiese bestuursproses van die ondememing en die ontwikkeling van mannekragstrategiee om die ondememingstrategie te ondersteun. Verskeie strategiese mannekragbestuursmodelle om die proses te vergemaklik is reeds ontwikkel en in die literatuur beskryf. Die meeste van hierdie modelle slaag egter nie daarin om alomvattende riglyne vir die integrering van die mannekragbestuursfiinksie met die strategiese bestuursproses te beskryf nie. 'n Model is vervolgens in hierdie artikel ontwikkel wat in die behoefte sal voorsien. en
dc.language.iso en en
dc.publisher Southern African Institute for Management Scientists en
dc.subject Strategic Human Resource Management en
dc.subject Model en
dc.subject South Africa en
dc.subject Companies en
dc.title Strategic human resource management models: a review and a proposal for South African companies en
dc.type Article en
dc.description.department Human Resource Management en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics