Institutional Repository

Riglyne vir 'n hulpverleningsprogram aan 'n gesin met 'n breinbeseerde kind

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lessing, A. C. (Anna Christina), 1947-
dc.contributor.author Van Wyk, Louis Johannes Jacobus en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:27Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:27Z
dc.date.issued 1996-06 en
dc.identifier.citation Van Wyk, Louis Johannes Jacobus (1996) Riglyne vir 'n hulpverleningsprogram aan 'n gesin met 'n breinbeseerde kind, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17782> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17782
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract In this study an instrument is suggested for implementation by the Educational Psychologist to design a support programme, aimed at handling family members' stress where a child has sustained a brain injury. Attention was paid to the phenomenon "brain injured child" to ascertain demands and needs (physical, cognitive, psychological and emotional). Specific note was taken of the toll on each family member in their observance, experience, assistance and giving· meaning to the child. Reference was made to existing support programmes for such family members from the acute care phase to the final acceptance and readjustment of the family. With this study the need for a continuous support programme and the contents of such a programme was addressed. Using these guidelines the Educational Psychologist will be able to prepare the family for the stress possibilities in dealing with the brain injured child. en
dc.description.abstract Met hierdie studie is 'n instrument daargestel vir die ontwerp van 'n hulpverleningsprogram vir gebruik deur die Opvoedkundige Sielkundige. Hierdie hulpprogram het as doel, die hantering van stres, deur die gesin van 'n kind, wat 'n breinbesering opgedoen het. In die studie is aandag gegee aan die tipiese gedrag wat oor die algemeen van 'n breinbeseerde kind verwag kan word. Daar is ook gepoog om te bepaal hoe elke lid van die gesin die breinbeseerde kind beleef, aan hom betekenis gee, en hom probeer help ten opsigte van die eise (fisiek en emosioneel) wat hy stel. Verder is daar gekyk na bestaande hulpverlening (gerig op die hantering van stres) aan die gesinslede van 'n breinbeseerde kind vanaf die akute versorgingsfase tot en met die aanpassing en herorganisering van die gesin. Met hierdie studie is 'n behoefte aan 'n kontinue hulpverleningsprogram en die inhoud van so 'n program by gesinslede aangespreek. Aan die hand van die riglyne sal die Opvoedkundige Sielkundige 'n gesin kan voorberei op die stres wat hulle ten opsigte van die hantering van 'n breinbeseerde kind te wagte kan wees. af
dc.format.extent 1 online resource (x, 200 leaves, 19 unnumbered leaves) en
dc.language.iso af
dc.subject Family counselling
dc.subject Family therapy
dc.subject Mental health counselling
dc.subject Family stress
dc.subject Social support
dc.subject Brain injury
dc.subject Family and help
dc.subject Resources and stress
dc.subject Psychosocial stress
dc.subject Stressful life events
dc.subject Coping
dc.subject Post-traumatic stress
dc.subject.ddc 155.916 en
dc.subject.lcsh Brain damage -- Patients -- Rehabilitation en
dc.subject.lcsh Stress (Psychology) -- Family relationships en
dc.subject.lcsh Brain -- Wounds and injuries -- Patients -- Family relationships en
dc.subject.lcsh Family counseling en
dc.subject.lcsh Brain-damaged children -- Family relationships en
dc.title Riglyne vir 'n hulpverleningsprogram aan 'n gesin met 'n breinbeseerde kind en
dc.type Dissertation
dc.description.department Psychology of Education
dc.description.degree M. Ed. (Voorligting) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics