Institutional Repository

Leerpotensiaal as keuringskriterium vir die opleiding van tellers

Show simple item record

dc.contributor.advisor van Deventer, Vasi
dc.contributor.author Van Schalkwyk, Lourens en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:26Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:26Z
dc.date.issued 2001-01 en
dc.identifier.citation Van Schalkwyk, Lourens (2001) Leerpotensiaal as keuringskriterium vir die opleiding van tellers, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17759> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17759
dc.description Text in Afrikaans, abstract in Afrikaans and English
dc.description.abstract Wanneer psigometriese toetsing op groepe uit verskillende sosio-ekonomiese agtergronde toegepas word, presteer individue uit agtergeblewe omgewings swakker as bulle ewekniee uit meer ontwikkelde omgewings. Hierdie individue se toegang tot hoofstroom loopbaangeleenthede word dikwels bemoeilik as gevolg van die beperking. Die leerpotensiaal benadering word aangebied as belowende alternatief om die probleem, wat 'n sosio-ekonomiese oorsprong het, te oorbrug. Die resultate van die studie bewys die stelling gedeeltelik waar, maar met buitengewone inspanning. In die finale ontleding van die resultate is dit duidelik dat die verbeterde voorspelling eerder toegeskryf kan word aan die optimale vlak van ontwikkeling wat die individu bereik net voor die toetsing, en nie soseer sy/haar leerpotensiaal nie.
dc.description.abstract Applying psychometric tests to groups from different socio-economical backgrounds, inevitably result in the individuals from deprived backgrounds performing noteably poorer than their counterparts from more developed backgrounds. These individuals also find enterance to the mainstream careers difficult because of this restriction. The learning potential approach to assessment is presented as a promising alternative to overcome the problem that is related to the socio-economic background of the individual. The results of this study partly confirm the value of the learning potential approach, but only with extra-ordinary effort. In the final analysis of the results it is clear that the improved predictive accuracy was rather due to the optimal level of development the individuals reached just before the testing, and not so much their learning potential.
dc.format.extent 1 online resource (93 leaves) en
dc.language.iso en
dc.subject Psigometriese toetse
dc.subject Leerpotensiaal
dc.subject Optimale vlak
dc.subject Ontwikkeling
dc.subject Alternatief
dc.subject Sosio-ekonomies
dc.subject Agtergeblewe
dc.subject Voorspelling
dc.subject Psychometric tests
dc.subject Learning potential
dc.subject Optimal level
dc.subject Development
dc.subject Alternative
dc.subject Socio-economic
dc.subject Careers
dc.subject Deprived
dc.subject Predictive
dc.subject.ddc 150.287 en
dc.subject.lcsh Learning, Psychology of en
dc.subject.lcsh Learning ability en
dc.subject.lcsh Bank tellers -- Training of en
dc.subject.lcsh Psychological tests en
dc.title Leerpotensiaal as keuringskriterium vir die opleiding van tellers en
dc.type Dissertation
dc.description.department Psychology
dc.description.degree M. Sc. (Sielkunde) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics