Institutional Repository

Die profiel van vroue wat hulle wend tot terminasie van swangerskappe by Kalafong Hospitaal : 'n ondersoek met die oog op pastorale terapie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kotze, D. J. (Prof.)
dc.contributor.advisor Wolfaardt, J. A.
dc.contributor.author Schoombie, Felicity Joyce Anne en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:13Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:13Z
dc.date.issued 1999-06 en
dc.identifier.citation Schoombie, Felicity Joyce Anne (1999) Die profiel van vroue wat hulle wend tot terminasie van swangerskappe by Kalafong Hospitaal : 'n ondersoek met die oog op pastorale terapie, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17692> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17692
dc.description Text in Afrikaans en
dc.description Summaries in Afrikaans and English en
dc.description.abstract Hierdie studie toon dat vroue wat vir terminasie van swangerskappe aanmeld, se behoeftes wyer as bloot die verwydering van die fetus strek. Die diversiteit van probleme, vra 'n beradingsbenadering wat holisties van aard is. Indien die sosiale, psigiese en spirituele behoeftes nie aangespreek word nie, het ons in die holistiese hantering gefaal. Die Department Huisartskunde waar ek werksaam is, beywer hom vir 'n holistiese benadering van die pasient. Hierdie benadering word ook deur die huidige SuidAfrikaanse Regering onderskryf. Die vrou met die ongewenste swangerskap het 'n behoefte om, behalwe die fisieke probleme, in totaliteit verstaan en gehoor te word. Sy smag na 'n berader wat saam met haar deur die kompleksiteit van die probleem kan dink en voel. Die holistiese benadering behels die fisieke sowel as die psigiese, maatskaplike en spirituele behoeftes. Die studie het te doen met 'n soeke na 'n beradingsbenadering wat in al die behoeftesvan die vrou sal voorsien. af
dc.description.abstract This study demonstrates that the needs of women requesting a termination of pregnancy extend much further than the mere removal of the foetus. The diversity of problems demands a counselling approach that is holistic in nature. We will fail in this holistic management, should the social, psychological and spiritual needs not be addressed. The Department of Family Medicine where I am employed strives towards a holistic approach to the patient. This approach is also endorsed by the present South African Government. The woman with an unwanted pregnancy needs to be heard and understood in totality, over-and-above the physical problem. She yearns for a counsellor who can think and feel through the complexity of the problem together with her. The holistic approach includes the physical, as well as the psychological, social and spiritual aspects. The study involves a search for a counselling approach which provides for all these needs of the women. en
dc.format.extent 1 online resource (1 v. (various pagings)) en
dc.language.iso af
dc.subject.ddc 363.460968 en
dc.subject.lcsh Abortion -- South Africa -- Religious aspects. en
dc.subject.lcsh Abortion -- Moral and ethical aspects -- South Africa. en
dc.subject.lcsh Abortion counseling -- South Africa. en
dc.subject.lcsh Counseling -- South Africa. en
dc.subject.lcsh Pregnancy, Unwanted -- South Africa en
dc.subject.lcsh Pregnant women -- Counseling of -- South Africa en
dc.subject.lcsh Abortion -- South Africa -- Psychological aspects en
dc.title Die profiel van vroue wat hulle wend tot terminasie van swangerskappe by Kalafong Hospitaal : 'n ondersoek met die oog op pastorale terapie en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Philosophy, Practical and Systematic Theology en
dc.description.degree M.Th. (Praktiese Teologie - met spesialisering in Pastorale Terapie) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics