Institutional Repository

Die aard van sorg aan verpleegpersoneel : 'n verpleegbestuurperspektief

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nel, C. M.
dc.contributor.advisor Booyens, S. W.
dc.contributor.author Minnaar, Ansie en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:23:52Z
dc.date.available 2015-01-23T04:23:52Z
dc.date.issued 1994-12 en
dc.identifier.citation Minnaar, Ansie (1994) Die aard van sorg aan verpleegpersoneel : 'n verpleegbestuurperspektief, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17461> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17461
dc.description.abstract In hierdie beskrywende studie is die belang van sorg in verpleegbestuur ondersoek. Die Nyberg Caring Assessment Scale (Nyberg 1989) is benut om die data in te samel. Die doel van die studie was om die sienings van verpleegbestuurders en die ervarings van verpleegkundiges betreffende sorgkonsepte te bepaal. Die data is deur middel van vraelyste by private hospitale in Pretoria ingesamel. Die data-analise het getoon dat verpleegbestuurders en verpleegkundiges sorg as belangrik in verpleegbestuur beskou. Daar is verskille betreffende die sienings van verpleegbestuurders en die ervarings van verpleegkundiges aangaande sorg in verpleegbestuur waargeneem. Dit blyk dat verpleegbestuurders en verpleegkundiges 'n behoefte aan opleiding betreffende sorg in verpleegbestuur benodig en 'n kort kursus is ontwerp om hierdie behoeftes aan te spreek af
dc.description.abstract In this study the importance of caring in nursing management was researched. The Nyberg Caring Assessment Scale (Nyberg 1989) was used to collect data. The purpose of the study was to investigate viewpoints of nurse managers and experiences of nurses regarding caring concepts. The data was collected by means of questionnaires at private hospitals in Pretoria. It was clear from the data analysis that nurse managers and nurses regard caring important in nursing management. Perceptions of nurse managers and the experiences of nurses on caring in nursing management, differ. It was clear that nurse managers and nurses experience a need for training with regard to caring in nursing management and a short coarse was design to address the need en
dc.format.extent 1 online resource (xv, 110 leaves) en
dc.language.iso af af
dc.subject Caring en
dc.subject The nature of caring in nursing management environment en
dc.subject Caring in nursing management en
dc.subject Ethics of nursing management en
dc.subject Care en
dc.subject Caregiver en
dc.subject Caring behaviors en
dc.subject Nurse manager en
dc.subject Nurses en
dc.subject Perception en
dc.subject Experience en
dc.subject Perspective en
dc.subject Private hospital en
dc.subject Pretoria
dc.subject.ddc 610.73069 MINN en
dc.subject.ddc 610.73069
dc.subject.lcsh Nursing services -- Administration. en
dc.subject.lcsh Nursing ethics -- South Africa -- Pretoria. en
dc.subject.lcsh Nurse administrators -- South Africa -- Pretoria. en
dc.title Die aard van sorg aan verpleegpersoneel : 'n verpleegbestuurperspektief en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Health Studies en
dc.description.degree M.A. (Verpleegkunde) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics