Institutional Repository

Die verstaan van die boodskap van Miga binne 'n Pinkster-hermeneutiese raamwerk, met besondere verwysing na Miga 2:1-13

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wessels, Willie, 1953-
dc.contributor.author Mei, Jack Nicolaas Martin en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:23:50Z
dc.date.available 2015-01-23T04:23:50Z
dc.date.issued 2001-01 en
dc.identifier.citation Mei, Jack Nicolaas Martin (2001) Die verstaan van die boodskap van Miga binne 'n Pinkster-hermeneutiese raamwerk, met besondere verwysing na Miga 2:1-13, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17427> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17427
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract In hierdie studie word die boodskap van Miga 2:1-13 binne 'n raamwerk van Pinksterhermeneutiek geplaas. In hoofstuk een is die probleem gestel, naamlik: dat Pinkstermense oor die algemeen alle tekste, ongeag die aard daarvan, vergeestelik. Die hipotese van hierdie studie is egter dat indien Pinksterhermeneutiek tot sy reg kom dit nie nodig is vir Pentekostaliste om van tekste met sterk sosiale ondertone weg te skram nie. In hoofstuk twee word gese hoe die Pinksterhermeneutiek funksioneer. In hoofstuk drie word 'n agtergrondstudie van Miga gedoen, met klem op die inleidingsproblematiek. Hoofstuk vier is die eksegese van Miga 2:1-13. Die sosiologiese metode is gebruik om die teks te eksegetiseer. In hoofstuk vyf word die boodskap van Miga 2:1-13 geartikuleer. In die laaste hoofstuk word die aard van Pinkster sosiale betrokkenheid bespreek. af
dc.description.abstract In this study it is attempted to put the message of Micah 2: 1-13 in a Pentecostal hermeneutical framework. In the first chapter the problem is stated namely, that Pentecostals in general tend to spiritualise biblical texts irrespective of the nature of the text. The hypothesis in this study is that if Pentecostal hermeneutics are properly applied, it will no longer be necessary for Pentecostals to avoid texts with strong social elements such as Micah 2:1-13. In chapter two it is explained how Pentecostal hermeneutics function. In chapter three a study of the background of the book Micah is done, with special emphasis on introductory problems. Chapter four is the exegesis of Micah 2:1-13. The sociological method is applied in order to highlight the social issues in the text. In chapter five the message of the text is articulated. In the last chapter the nature of Pentecostal social involvement is discussed. en
dc.format.extent 1 online resource (vii, 62 leaves) en
dc.language.iso af
dc.subject Miga
dc.subject Heilige Gees
dc.subject Ervaring
dc.subject Pinksterhermeneutiek
dc.subject Pentekostaliste
dc.subject Eksegese
dc.subject Hermeneutiek
dc.subject Mag
dc.subject Ideologie
dc.subject Sosiale betrokkenheid
dc.subject Micah
dc.subject Holy Spirit
dc.subject Experience
dc.subject Pentecostal hermeneutics
dc.subject Pentecostals
dc.subject Exegesis
dc.subject Hermeneutics
dc.subject Power
dc.subject Ideology
dc.subject Social involvement
dc.subject.ddc 224.9306 en
dc.subject.lcsh Bible. O.T. Micah II, 1-13 -- Criticism, interpretation etc. en
dc.subject.lcsh Pentecostal churches -- Doctrines en
dc.subject.lcsh Hermeneutics -- Religious aspects -- Pentecostal churches en
dc.title Die verstaan van die boodskap van Miga binne 'n Pinkster-hermeneutiese raamwerk, met besondere verwysing na Miga 2:1-13 en
dc.type Dissertation
dc.description.department Biblical and Ancient Studies
dc.description.degree M.A. (Bybelkunde) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics