Institutional Repository

Die manifestasie van organisasietraagheid

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martins, N.
dc.contributor.author Louw, Gerrit Johannes. en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:58Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:58Z
dc.date.issued 2001-06 en
dc.identifier.citation Louw, Gerrit Johannes. (2001) Die manifestasie van organisasietraagheid, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17243> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17243
dc.description Text in Afrikaans
dc.description Summaries in English and Afrikaans
dc.description Key terms in English and Afrikaans
dc.description.abstract Die doel van die studie was om organisasietraagheid as stremmende fenomeen te konseptualiseer en die manifestasie daarvan te ondersoek binne 'n tipiese werkorganisasie. Aandag is gegee aan organisasietransformasie binne die raamwerk van 'n diagnostiese model vir organisasie- en individuele ontwikkeling. Die empiriese studie bevestig die manifestasie van organisasietraagheid ten opsigte van die teikenorganisasie. Resultate bevestig dat respondente ten gunste is van veranderingsinisiatiewe, maar ondergeskiktes toon 'n emstige behoefte aan leierskap. Dit blyk ook dat die organisasie nie die vermoe het om vinnig op omgewingsveranderings te reageer nie. Gesonde bestuurspraktyke word nie gevolg nie en kreatiwiteit word nie aangemoedig nie. By ondergeskiktes bestaan ook twyfel oor veranderingsagente se vermoe om verandering te fasiliteer. af
dc.description.abstract The purpose of the study was to conceptualise organisation inertia as a retarding phenomenon and to investigate its manifestation within a typical work organisation. Attention was given to organisational and individual development within the framework of a diagnostic model. The empirical study focussed on the manifestation of organisational inertia within the target organisation. Results confirmed that respondents are in favour of change initiatives but that the stimulation thereof do not exist. Subordinates are not encouraged to show creativity. The organisation demonstrates an incapability to respond to environmental changes and reflects a non-existence of healthy management practices. Little trust exists in the capability of change agents to facilitate change.
dc.format.extent 1 online resource (xiii, 192 leaves) en
dc.subject Organisation inertia
dc.subject Organisation transformation
dc.subject Transformational and transactional variables
dc.subject Reciprocity
dc.subject Leadership
dc.subject Work unit climate
dc.subject Individual/organisational needs/values
dc.subject Causality
dc.subject Organisasietraagheid af
dc.subject Organisasietransformasie af
dc.subject Transformasie- en transaksionele veranderlikes af
dc.subject Wederkerigheid af
dc.subject Leierskap af
dc.subject Werkeenheidklimaat af
dc.subject Individuele behoeftes/waardes af
dc.subject Motivering af
dc.subject Kousaliteit af
dc.subject.ddc 658.406 en
dc.subject.lcsh Organizational change en
dc.subject.lcsh Leadership en
dc.subject.lcsh Organizational behavior en
dc.subject.lcsh Individual differences en
dc.title Die manifestasie van organisasietraagheid af
dc.description.department Economics and Management Sciences
dc.description.degree M.A. (Industrial Psychology) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics