Institutional Repository

F.C. Erasmus as Minister van Verdediging, 1948-1959

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nothling, F. J.
dc.contributor.advisor Grobler, J. C. H., 1941-
dc.contributor.author Jooste, L. en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:50Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:50Z
dc.date.issued 1995-11
dc.identifier.citation Jooste, L. (1995) F.C. Erasmus as Minister van Verdediging, 1948-1959, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17026> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17026
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Die portefeulje Verdediging het vanaf 1948 tot 1959 besondere eise aan F.C. Erasmus gestel. Hy moes 'n parate en doeltreffende Unieverdedigingsmag, wat Suid-Afrika teen moontlike kommunistiese aggressie kon verdedig, daarstel. Hy moes ook die Nasionale Party se verdedigingsbeleid, tot nag toe abstrakte beginsels vervat in die partyprogram, implementeer. Erasmus het die Mag d.m.v. 'n ingrypende hervormingsprogram met 'n Suid-Afrikaanse identiteit beklee en Afrikaanssprekendes in groat getalle daarheen gelok. Nieteenstaande die beperkte hulpbronne tot die land se beskikking en sterk kritiek teen hom, het Erasmus Suid-Afrika se verdediging met rasse skrede laat vooruitgaan. Hy het die organisasie, opleiding en krygstuig van die Mag uitgebou en gemoderniseer, en ook die grondslag van 'n onafhanklike, plaaslike krygstuigvervaardigingsbedryf gele. Voorts het Erasmus 'n prominente rol in Suid-Afrika se internasionale militere strategie gespeel. Hy bet onvermoeid gepoog om die Europese koloniale moondhede te oorreed om 'n Afrika-verdedigingsorganisasie op die been te bring. 'n Hoogtepunt van sy dienstermyn aan die internasionale front was Brittanje se oordrag van Simonstad aan Suid-Afrika. af
dc.description.abstract The Defence portfolio placed heavy demands on F.C. Erasmus from 1948 to 1959. He had to transform the South African armed forces into an efficient and combat ready Union Defence Force. He also had to implement the National Party's defence policy, which hitherto consisted of abstract principles contained in the party's political programme. Erasmus made far reaching changes to the Union Defence Force, furnishing it with a distinct South African identity. Despite criticism against him and the country's limited resources Erasmus improved South Africa's defence significantly. He modernized the organization, training and equipment of the Union Defence Force and established the basis for an independent local armaments industry. Erasmus also played a prominent role in South Africa's international military strategy. He laboured unceasingly to persuade the European colonial powers to enter into an African defence alli~nce. One of his greatest achievements is the transfer of Simonstown to South Africa. en
dc.format.extent 1 online resource (v, 232 leaves) en
dc.language.iso af af
dc.subject Military training en
dc.subject Procurement of arms en
dc.subject Local armaments production en
dc.subject South African identity en
dc.subject Organizational changes en
dc.subject Anti-Communism en
dc.subject Defence policy en
dc.subject Commonwealth defence planning en
dc.subject Military threat en
dc.subject Manpower en
dc.subject.ddc 968.056
dc.subject.lcsh Erasmus, F. C. (Francois Christiaan) en
dc.subject.lcsh Organizational change -- South Africa en
dc.subject.lcsh Anti-communist movements en
dc.subject.lcsh Military weapons -- Political aspects en
dc.subject.lcsh Military education en
dc.subject.lcsh Arms control -- South Africa en
dc.subject.lcsh South Africa -- Defenses en
dc.subject.lcsh Commonwealth defence planning en
dc.subject.lcsh South African identity en
dc.subject.lcsh Military threat en
dc.title F.C. Erasmus as Minister van Verdediging, 1948-1959 en
dc.type Dissertation
dc.description.department History
dc.description.degree M.A. (Geskiedenis)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics