Institutional Repository

Ko-evolusie van betekenissisteme binne 'n terapeutiese konteks

Show simple item record

dc.contributor.advisor Flowers, D. M.
dc.contributor.author Fraser, Annette
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:43Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:43Z
dc.date.issued 1992-07
dc.identifier.citation Fraser, Annette (1992) Ko-evolusie van betekenissisteme binne 'n terapeutiese konteks, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/16809> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/16809
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract In hierdie studie is gepoog om die kongruensie tussen sosiaal konstruktivistiese teorie en sosiaal konstruktivistiese psigoterapie te ondersoek met spesifieke fokus op die ko-evolusieproses in psigoterapie. Die basiese onderliggende aannames van sosiale konstruktivistiese teorie word aangebied in die literatuurstudie. Die toepassing van die estetiese beginsels op die pragmatiese proses van psigoterapie, is bestudeer en beskryf. Die teoretiese beginsels word geillustreer in die praktyk aan die hand van 'n gevallestudie. In die aanbieding van die gevallestudie is daar spesifiek gefokus op die ko-evolusie van betekenissisteme deur onderskeidings te tref en deur die kompleksiteit van die ekologie van betekenissisteme te vermeerder. Die doel hiermee is om die probleem-gedetermineerde sisteem op te los. Die ekologie van betekenissisteme sluit ook die persoonlike en professionele betekenissisteem van die terapeut in. In die proses van navorsing is die rekursiewe interafhanklikheid van die drie konsepte, teorie, terapie en navorsing beklemtoon. af
dc.description.abstract In this study an attempt has been made to research the congruence between social constructivistic theory and social constructivistic therapy, with particular focus on the process of co-evolution in psychotherapy. The basic underlying assumptions of the social constructivistic theory is presented in the literature review. The application of the aesthetic principles to the pragmatics of therapy, is researched and described. The theoretical principles are illustrated in practice by means of a case study. The presentation of the case study particularly emphasizes the co-evolution of meaning systems in the problem determined system, through the process of drawing distinctions and complexifying the ecology of meaning systems, with the aim to dissolve the problem determined system. The ecology of meaning systems includes the professional and individual meaning systems of the therapist. In the process of research, the recursive interdependence between theory, therapy and research was amplified. en
dc.format.extent 1 online resource (x, 183 leaves, 3 unnumbered leaves) : illustrations
dc.language.iso af
dc.subject.ddc 616.8914
dc.subject.lcsh Psychotherapy en
dc.title Ko-evolusie van betekenissisteme binne 'n terapeutiese konteks af
dc.type Dissertation
dc.description.department Psychology
dc.description.degree M.A. (Voorligtingsielkunde)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics