Institutional Repository

Basiese elemente van 'n effektiewe jeugbediening

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kitching, Deon
dc.contributor.advisor Dreyer, J. S.
dc.contributor.author Engelbrecht, Gert Hermias en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:40Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:40Z
dc.date.issued 2001-03 en
dc.identifier.citation Engelbrecht, Gert Hermias (2001) Basiese elemente van 'n effektiewe jeugbediening, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/16749> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/16749
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Jeugbediening in die meeste hoofstroom kerke vertoon die volgende: Dit is program- en tradisie-gedrewe. Daar is nie 'n doelgedrewe plan en -strategie te bespeur nie. Die fokus val op die instandhouding van die jeuggroep, programme en aktiwiteite. Die potensiele teikengroepe, hul vlakke van geloofsverbintenis en hulle behoeftes word nie na behore ge!dentifiseer nie. 'n Doelgedrewe jeugbediening-strategie kan 'n moontlike oplossing vrr bogenoemde probleme wees. Dit moet veral aan die volgende aandag skenk: Fokus op 'n duidelike doelstelling, op jongmense se behoeftes en op 'n doelgedrewe benadering. Daar moet veral 'n spesifieke sty/ of benadering wees waarmee die jeugbediening aangepak word, naamlik 'n intergeneratiewe strategie. Die gemeente as geloofsgemeenskap en as lewenslange versorgingstruktuur behoort die konteks te wees waarbinne die jeugbediening plaasvind. 'n Programbeplanningsproses sal verhoed dat die beplanning lukraak en oorhaastig gedoen word. Verder sal dit die gevaar van programme wat net aanmekaar geryg word, tee werk. af
dc.description.abstract Youth ministry m most mainstream churches is characterised by the following: It is program- and tradition-driven. No purpose-driven plan and -strategy are visible. The focus is on maintaining the youth group, programs and activities. The potential target groups, their levels of faith commitment and their needs are not identified properly. A purpose-driven youth ministry strategy may be a possible solution to the above-mentioned problems. It should especially give attention to the following: Focus on a clear purpose statement, on young people's needs and on a purpose-driven approach. In particular, there should be a 5pesific style or approach with which youth ministry is launched, namely an intergenerational strategy. The congregation as a community of faith and as a lifelong care structure should be the context within youth ministry occurs. A program planning process will prevent the planning to be done haphazardly and impetuously. en
dc.format.extent 1 online resource (x, 102 leaves) en
dc.language.iso af
dc.subject Purpose-driven youth ministry
dc.subject Purpose
dc.subject Purpose statement
dc.subject Purpose-driven strategy
dc.subject Potential audiences
dc.subject Program-driven
dc.subject Inter-generational approach
dc.subject.ddc 259.23 en
dc.subject.lcsh Church work with youth en
dc.subject.lcsh Preaching to youth en
dc.title Basiese elemente van 'n effektiewe jeugbediening en
dc.type Dissertation
dc.description.department Philosophy, Practical and Systematic Theology
dc.description.degree M.Diac. (Jeugwerk) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics