Institutional Repository

Evangelisasieprediking in 'n gevestigde gemeente

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pieterse, H.J.C.
dc.contributor.author Du Preez, Ignatius Petrus en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:39Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:39Z
dc.date.issued 1995-11 en
dc.identifier.citation Du Preez, Ignatius Petrus (1995) Evangelisasieprediking in 'n gevestigde gemeente, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/16704> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/16704
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Die evangelisasiemetode van Charles Grandison Finney (1792 - 1875), veral die gebruik van die "altar call", word dikwels deur predikers vanuit die gereformeerde tradisie netso oorgeneem vir evangelisasieprediking in 'n gevestigde gemeente. Die doel van die studie is om ondersoek in te stel of die be sonde the evangelisasiemetode, met sy eie teologiese vertrekpunte, gebruik kan word vir evangelisasieprediking in 'n gevestigde gereformeerde <;jemeente. Die evangelisasiemetode van Finney word krities geevalueer vanuit die gereformeerde teologie waarna enkele riglyne gegee word vir evangelisasieprediking in 'n gevestigde gereformeerde gemeente.
dc.format.extent 1 online resources (iii, 78 leaves). en
dc.language.iso af
dc.subject.ddc 284.268 en
dc.subject.lcsh Finney, Charles Grandison, 1792-1875 en
dc.subject.lcsh Preaching en
dc.subject.lcsh Evangelistic work en
dc.subject.lcsh Evangelistic invitations en
dc.subject.lcsh Hermeneutics en
dc.title Evangelisasieprediking in 'n gevestigde gemeente en
dc.type Dissertation
dc.description.department Philosophy, Practical and Systematic Theology
dc.description.department The alter call which originated with Charles Grandson Finney (1792 -1875), is often used by preachers of the reformed tradition for Evanqelistic preaching in an established reformed congregation. The purpose of this specific method for evangelistic preaching, with its own theological departure, can be legitimacy This method of Finney is critically evaluated in the light of the reformed theology and a few guidelines for evangelist1c preacr1ing in an established reformed congregation are then given.
dc.description.degree M. Th. (practical theology) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics