Institutional Repository

Misdaadvoorkomingsmodel vir motorvoertuigdiefstal

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cloete, M. G. T. (Marthinus Gert Thomas)
dc.contributor.author Du Plessis, Willem Jacobus
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:38Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:38Z
dc.date.issued 1992-09
dc.identifier.citation Du Plessis, Willem Jacobus (1992) Misdaadvoorkomingsmodel vir motorvoertuigdiefstal, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/16697> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/16697
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Die aard en omvang van motorvoertuigdiefstal in Suid-Afrika, het die ondersoeker aangespoor om 'n studie van die verskynsel soos dit in die Pretoria-Sentraal polisiestasiegebied voorkom, te loods. Data wat uit die dokumentere studie van gebeure ingesamel is, is rekenkundig gekwantifiseer en het besondere misdaadpatrone wat betrekking het op motordiefstal aan die lig gebring. Dit het tot die formulering van 'n multidissiplinere misdaadvoorkomingsbestuursmodel bygedra. Vanwee die erns van die verskynsel en die ekonomiese implikasies wat dit meebring, moet daar op 'n voortdurende grondslag navorsing uitgevoer word ten einde metodes te verskaf om die omvang van motorvoertuigdiefstal te verminder. Die owerheid moet 'n belangrike rol speel in die oplossing van die probleem. af
dc.description.abstract The nature and extent of motorvehicle theft in South Africa encouraged the researcher to pilot a study into the phenomenon as it manifests itself at the Pretoria-Central police station area. Data gathered, in a documentary study of events, has been arithmetically quantified and reveal particular crime patterns relating to motorcar theft. This contributed to the formulation of a multidisciplinary crime prevention management model. Due to the seriousness of the phenomenon and the economic implications it causes, in depth research needs to be undertaken on a continuous basis to establish means to reduce the extent of motorvehicle theft. The authorities should play an important role in resolving the problem. en
dc.format.extent 1 online resource (xv, 204 leaves) : illustrations, map
dc.language.iso af
dc.subject.ddc 364.15520968
dc.subject.lcsh Automobile theft -- South Africa -- Prevention en
dc.subject.lcsh Automobile thieves -- South Africa en
dc.subject.lcsh Automobile theft investigation -- South Africa en
dc.title Misdaadvoorkomingsmodel vir motorvoertuigdiefstal af
dc.type Dissertation
dc.description.department Criminology and Security Science
dc.description.degree M.A. (Kriminologie)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics