Institutional Repository

Die pastorale gebruik van spelterapie met kinders : 'n evaluering

Show simple item record

dc.contributor.advisor De Jongh van Arkel, Jan
dc.contributor.author Strydom, Willie Andries en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:18Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:18Z
dc.date.issued 1997-11 en
dc.identifier.citation Strydom, Willie Andries (1997) Die pastorale gebruik van spelterapie met kinders : 'n evaluering, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/16142> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/16142
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Een van die funksies van die Kerk is om vir sy lidmate te sorg. In die praktyk wil dit voorkom asof die Kerk se sorg meer gerig is op die adolessent en die volwassene. Vanwee verskeie faktore ontvang kinders baie min of geen sorg in die vorm van pastorate sorg of pastorate beraad nie. 'n Gespreksmetode van beraad slaag nie altyd as daar met kinders gewerk word nie. In die veld van die psigoterapie en maatskaplike werk word daar algemeen gebruik gemaak van spelterapie wanneer daar met kinders gewerk word. Laasgenoemde kan ook in die pastoraat met kinders gebruik word sonder om die unieke karakter van pastoraat verlore te laat gaan. Die Kerk kan langs hierdie weg ook sy pastorate verantwoordelikheid teenoor kinders nakom. af
dc.description.abstract One of the functions of the Church is to care for people. The children, however, are often neglected with more attention being paid to the adolescent and adult. Moreover, the verbal approach used when pastors work with children who experience difficulties do not seem to address this fully. Play therapy, on the other hand, appears to be a useful means of addressing this deficiency. It is often used in psychotherapy and social work and can be used to good effect in the caring of the Church for children. Play therapy enables the pastor to fulfill the Church's obligation to care for children, without disregarding the unique character of pastoral care and pastoral counselling. en
dc.format.extent 1 online resource (vi, 91 leaves) en
dc.language.iso af
dc.subject Play therapy
dc.subject Children
dc.subject Pastoral care
dc.subject Pastoral counseling
dc.subject Church
dc.subject Pastor
dc.subject Creative play
dc.subject Biblio-play
dc.subject Assessment play
dc.subject Relaxation play
dc.subject Dramatic play
dc.subject.ddc 259.22 en
dc.subject.lcsh Children -- Pastoral counseling of en
dc.subject.lcsh Pastoral counseling en
dc.subject.lcsh Play therapy en
dc.subject.lcsh Church work with children en
dc.title Die pastorale gebruik van spelterapie met kinders : 'n evaluering en
dc.type Dissertation
dc.description.department Philosophy, Practical and Systematic Theology
dc.description.degree M. Th. (Practical Theology) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics