Institutional Repository

Bejaarde se reg op selfsorg : 'n proffessioneleprakyk-perspektief

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pera, S.A.
dc.contributor.advisor Van Tonder, S.
dc.contributor.author Strydom, Gerda Louisa en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:18Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:18Z
dc.date.issued 1996-06 en
dc.identifier.citation Strydom, Gerda Louisa (1996) Bejaarde se reg op selfsorg : 'n proffessioneleprakyk-perspektief, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/16133> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/16133
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Verpleegktmdiges het 'n etiese en professionele verantwoordelikheid om elke bej aarde se reg op selfbeskikking te erken, bulle in die uitvoering daarvan te ondersteun en op volgehoue basis te ontwikkel met die oog op die bereiking van die hoogste moontlike vlak van onafhanklikheid in die daaglikse lewe. Die doel van hierdie studie was om die mate te bepaal waarin professionele verpleegkundiges werksaam in geregistreerde, gesubsidieerde tehuise vrr bejaardes in die Pretoria-omgewing hierdie verantwoordelikl1eid uitleef Ontleding van die data, wat deur 'n vraelys ingewin is, dui daarop dat verpleegktmdiges sonder twyfel die bejaarde se reg op selfaktualisering erken. V erpleegkundiges ervaar egter onsekerheid oor die praktiese wyse van selfsorgondersteuning sowel as die wenslik11eid van gesondheidsbevordering by die gelnstitusionaliseerde bejaarde. Ten einde die sinvoll1eid van die gelnstitusionaliseerde bejaarde se bestaan te verseker, sentreer die belangrikste aanbevelings in hierdie studie rondom die voorsiening van opleidingsprogramme aan gerontologiese verpleegktmdiges asook gesondheidsvoorligting aan die bejaarde self
dc.description.abstract Nurses have an ethical and a professional responsibility to acknowledge the elderly's right to self-determination, to support them in this regard and to ensure ongoing development so that they may attain the highest possible level of independence in their daily life. The purpose of tllis study was to determine to what extent nurses working in registered, subsidized homes for the aged in the Pretoria area live up to tllis responsibility. Analysis of tl1e data, obtained by questimmaire, has clearly shown that nurses acknowledge the right of the elderly to self-actualization, but they feel uncertain about the practical ilnplementation of self-care support and tl1e desirability of promotil1g health amongst the il1stitutionalized aged. In order to ensure that tl1e institutionalized aged person leads a meanil1gfullife, the mail1 recommendations of tllis study centre on providil1g educational progrmes for gerontological nurses as well as health education for the elderly.
dc.format.extent 1 online resource (xvi, 222 leaves) en
dc.language.iso af
dc.subject Institutionalized
dc.subject Self-actualization
dc.subject Health promotion
dc.subject Rehabilitation
dc.subject Gerontology
dc.subject Needs
dc.subject.ddc 362.1989700968 en
dc.subject.lcsh Older people -- Medical care -- South Africa en
dc.subject.lcsh Older people -- Institutional care -- South Africa en
dc.subject.lcsh Older people -- Care -- South Africa en
dc.subject.lcsh Self-care en
dc.title Bejaarde se reg op selfsorg : 'n proffessioneleprakyk-perspektief en
dc.type Dissertation
dc.description.department Health Studies
dc.description.degree M.A. (Nursing)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics