Institutional Repository

Onderrigstrategieë vir die hantering van enkele gedragsprobleme by leergestremde laerskoolkinders in hoofstroomonderwys

Show simple item record

dc.contributor.advisor Derbyshire, Elizabeth Johanna
dc.contributor.author Prinsloo, Esmé
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:07Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:07Z
dc.date.issued 1995-11
dc.identifier.citation Prinsloo, Esmé (1995) Onderrigstrategieë vir die hantering van enkele gedragsprobleme by leergestremde laerskoolkinders in hoofstroomonderwys, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/15830> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/15830
dc.description Summaries en Afrikaans and English
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Een van die kenmerke van leergestremde kinders is dat hulle, benewens hul leertekorte, dikwels ook gedragsprobleme manifesteer wat nie net hul leer benadeel nie, maar ook hul uiteindelike volwassewording. Talle skoolse opvoeders wat met hierdie kinders gemoeid is, is nie in staat om hierdie kinders se gedragsprobleme na behore aan te spreek nie. Die doel van hierdie studie is om enkele onderrigstrategiee daar te stel aan die hand waarvan bepaalde gedragsprobleme van leergestremde laerskoolkinders in die hoofstroom van die onderwys aangespreek kan word. V oordat daar oorgegaan is tot die beplanning van hierdie onderrigstrategiee, is daar op die etiologie en manifestasies van leergestremdheid gefokus. Vervolgens is enkele bestaande hulpverleningspraktyke bespreek en aan die hand van ortopedagogiese beginsels geevalueer. Aangesien hierdie hulpverleningspraktyke as ortopedagogies verantwoordbaar beskou is, kon dit as basis dien vir onderrigstrategiee vir die bantering van die volgende gedragsprobleme: aandagtekorte, hiperaktiwiteit, impulsiwiteit, hipoaktiwiteit, katastrofiese gedragsuitinge en aggressie. af
dc.description.abstract One of the characteristics associated with learning disabled pupils is that they not only experience learning difficulties, but often manifest behavioural problems that impede their learning and eventual adulthood. Many educators involved with learning disabled pupils are unable to address the behavioural problems of these children effectively. The purpose of this study is to compile instructional strategies that could be put into practice when dealing with the behavioural problems of learning disabled pupils who are in the mainstream of education. Before planning these strategies, the etiology and manifestations of learning disabilities were addressed. Thereafter, orthopedagogical criteria were applied to evalute certain schools of thought regarding orthopedagogical practices. Having ascertained that the practices in question are orthopedagogically sound, instructional strategies, based on these practices, were planned to address the following behavioural problems: attention deficits, hyperactivity, impulsivity, hypoactivity, catastrophic reactions and aggression. en
dc.format.extent 1 online resource (xiii, 194 leaves)
dc.language.iso af
dc.subject.ddc 371.91
dc.subject.lcsh Mainstreaming in education en
dc.subject.lcsh Physically handicapped children -- Education en
dc.subject.lcsh Children with disabilities -- Education en
dc.subject.lcsh Learning disabled children -- Education en
dc.subject.lcsh Special education en
dc.title Onderrigstrategieë vir die hantering van enkele gedragsprobleme by leergestremde laerskoolkinders in hoofstroomonderwys af
dc.title.alternative Instructional strategies for addressing certain behavioural problems among learning disabled pupils in mainstream education en
dc.type Dissertation
dc.description.department Educational Studies
dc.description.degree M.Ed. (Orthopedagogics)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics