Institutional Repository

Korpusanalise van Afrikaanse eksosentriese komposita

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pieterse, H. J., 1960- en
dc.contributor.author Van Niekerk, Lariza en
dc.date.accessioned 2009-08-25T10:54:14Z
dc.date.available 2009-08-25T10:54:14Z
dc.date.issued 2002-01-01
dc.date.submitted 2002-01-01 en
dc.identifier.citation Van Niekerk, Lariza (2002) Korpusanalise van Afrikaanse eksosentriese komposita, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/1545> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/1545
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract In hierdie verhandeling word 'n voorlopige bestekopname van Afrikaanse ekosentriese komposita aangebied. Die korpus waaruit voorbeeldmateriaal geput is, sluit leksikografiese en akademiese werke, asook die spreektaal in. Na aanleiding van 'n komparatiewe bespreking van morfologiese, kategoriale en semantiese onderskeidingskenmerke van ekso- en endosentriese komposita, word daar tot die gevolgtrekking gekom dat die onderskeid tussen eksosentriese en endosentriese lekseme noodsaaklik is. Eksosentriese komposita word deurgaans bespreek as 'n prototipiese kategorie, met kern- en randelemente. Anders as by endosentriese samestellings, ontbreek 'n hipnimie-relasie tussen prototipiese eksosentriese samestellings en enige van hul konstituente. Alhoewel eksosentriese komposita uiteraard dubbelsinnig en semanties ondeursigtig is, is die ondeursigtighied gradeerbaar, vanaf redelik deursigtig tot heeltemal ondeursigtig. 'n Inventaris word aangebied van eksosentriese samestellings, soos dit verdeel kan word in subgroepe op grond van ontstaanswyses, semantiese kenmerke en strukturele kenmerke van die woorde. Ten slotte word die verdere studie van funksionele aspekte van eksosentriese komposita in die vooruitsig gestel. en
dc.format.extent 1 online resource (166 leaves)
dc.language.iso af en
dc.subject Eksosentriese komposita en
dc.subject Endosentriese komposita
dc.subject Deursigtigheid
dc.subject Dubbelsinnigheid
dc.subject Hiponimie
dc.subject Idiomatisiteit
dc.subject Woordvormingsprosesse
dc.subject Volksetimologie
dc.subject Metaforiese komposita
dc.subject Bahuvrihi-samestellings
dc.subject Antroponimie
dc.subject Figuurlike taalgebruik
dc.subject.ddc 439.360143
dc.subject.lcsh Afrikaans language -- Morphology
dc.subject.lcsh Afrikaans language -- Word formation
dc.subject.lcsh Afrikaans language -- Semantics
dc.subject.lcsh Afrikaans language -- Compound words
dc.title Korpusanalise van Afrikaanse eksosentriese komposita en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Afrikaans and Theory of Literature en
dc.description.degree M.A. (Afrikaans) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics